Luat Minh Khue

thanh tra thuế

thanh tra thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thanh tra thuế

Các trường hợp thanh tra thuế ?

Các trường hợp thanh tra thuế ?
1. Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không quá một lần.