Luat Minh Khue

thanh tra thuế

thanh tra thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thanh tra thuế.

Mẫu đơn xin gia hạn kiểm tra thuế mới, chi tiết nhất năm 2023

Mẫu đơn xin gia hạn kiểm tra thuế mới, chi tiết nhất năm 2023
Kiểm tra, thanh tra thuế là quyền của cơ quan quản lý thuế trong từng giai đoạn nhất định. Các doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải chấp hành các quy định về việc kiểm tra và thanh tra thuế. Tuy nhiên vì một lý do nào đó thì doanh nghiệp, tổ chức muốn được xin hoãn hoặc gia hạn thời hạn kiểm tra thuế. Lúc này điều họ cần làm là soạn một đơn xin gia hạn kiểm tra thuế một cách đầy đủ để gửi lên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt:

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT)

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hiện nay Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 80/2021/TT-BTC, tuy nhiên vẫn chưa có văn bản thay thế về mẫu thông báo này. Vì vậy, mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT) được đề cập dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

Kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định như thế nào?

Kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định như thế nào?
Theo quy định của Luật quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc kiểm tra thì việc kiểm tra, thanh tra thuế phải tuân thủ những quy định về mẫu biểu thanh tra, kiểm tra, trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và không cản trở hoạt động bình thường của người nộp thuế.

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đoàn thanh tra thuế?

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đoàn thanh tra thuế?
Thành viên đoàn thanh tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng đoàn thanh tra thuế; b) Kiến nghị xử lý những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra thuế; c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với trưởng đoàn thanh tra thuế.

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế theo quy định?

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế theo quy định?
Thanh tra thuế là hoạt động thanh tra chuyên ngành được thực hiện trực tiếp bởi đoàn thanh tra dựa trên quyết định thanh tra được thủ trưởng cơ quan thuế có thẩm quyền ban hành. Đoàn thanh tra được tổ chức bao gồm Trưởng đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra, mỗi vị trí đều có các nhiệm vụ, quyền hạn nhất đinh. So với nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên thì Trưởng đoàn sẽ có nhiệm vụ, quyền hạn nhiều hơn.

Tạm ngừng kinh doanh có bị thanh tra thuế, kiểm tra thuế không?

Tạm ngừng kinh doanh có bị thanh tra thuế, kiểm tra thuế không?
Khi nguồn vốn của doanh nghiệp không đủ để thực hiện tiếp tục kinh doanh thì doanh nghiệp đó có thể làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp đó sẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Vậy trong tạm ngừng kinh doanh có phải bị thanh tra thuế, kiểm tra thuế hay không? Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Quy định của pháp luật về thanh tra thuế

Quy định của pháp luật về thanh tra thuế
Thời hạn thanh tra thuế thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính là thời gian thực hiện thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng