Luật sư tư vấn về chủ đề "thu thập chứng cứ"

thu thập chứng cứ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu thập chứng cứ.

Trình tự thủ tục thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ

Trình tự thủ tục thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ
Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ

Dữ liệu điện tử - một loại nguồn chứng cứ
Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay, tháo gỡ vướng mắc do thực tiễn đặt ra, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bổ sung dữ liệu điện tử làm nguồn chứng cứ mới so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi dữ liệu điện tử trong tố tụng hình sự
Đáp ứng yêu cầu đang trở nên cấp thiết hiện nay, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã được sửa đổi và bổ sung một số nội dung về nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử và hoạt động tố tụng về thu thập, niêm phong, bảo quản, phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử

Khái niệm về các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Khái niệm về các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự
Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. Vậy, biện pháp cưỡng chế là gì? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Điểm mới về quy định thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Điểm mới về quy định thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015
Quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ để chứng minh có tội phạm xảy ra hay không? Chứng minh sự có tội hoặc vô tội của một con người cụ thể. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về quy định thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong BLTTHS 2015

Khái niệm nguồn chứng cứ và phân loại nguồn chứng cứ?

Khái niệm nguồn chứng cứ và phân loại nguồn chứng cứ?
Việc nghiên cứu chứng cứ nói chung, nguồn chứng cứ nói riêng trong vụ án hình sự có một ý nghĩa lớn không chỉ về mặt pháp lý, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Nếu không tìm được nguồn chứng cứ sẽ không thể có chứng cứ giải thích,làm sáng tỏ các tình tiết và diễn biến của vụ án.