Luật sư tư vấn về chủ đề "thu thập chứng cứ"

thu thập chứng cứ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thu thập chứng cứ.

Hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án theo tố tụng dân sự?

Hoạt động thu thập chứng cứ của Tòa án theo tố tụng dân sự?
Thu thập chứng cứ là việc phát hiện, tìm ra các chứng cứ, tập hợp đưa vào hồ sơ vụ việc dân sự để nghiên cứu, đánh giá và sử dụng giải quyết vụ việc dân sự” và theo nguyên tắc. Toà án chỉ tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định.

Thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự còn nhiều gian nan

Thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự còn nhiều gian nan
Một trong những điểm quan trọng của Bộ luật Tố tụng Dân sự là quy định nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh cho yêu cầu khởi kiện thuộc về đương sự. Tòa án chỉ tiến hành thu thập chứng cứ khi đương sự đã áp dụng mọi biện pháp nhưng vẫn không tự thu thập được và có yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập.

Tin nhắn điện thoại có được coi là chứng cứ hay không?

Tin nhắn điện thoại có được coi là chứng cứ hay không?
Chứng cứ là những gì có thật, tồn tại khách quan và được thu thập một cách hợp pháp - Đó là định nghĩa nhưng trên thực tiễn cách hiểu về chứng cứ rất rộng, đa dạng nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của chứng cứ trong thực tiễn tố tụng. Luật Minh Khuê phân tích thêm:

Thu thập chứng cứ trong vụ án, vụ việc dân sự như thế nào ?

Thu thập chứng cứ trong vụ án, vụ việc dân sự như thế nào ?
Thu thập chứng cứ là việc phát hiện tìm ra các chứng cứ, tập hợp đưa vào hồ sơ vụ việc dân sự để nghiên cứu, đánh giá và sử dụng giải quyết vụ việc dân sự. Việc thu thập chứng cứ có ý nghĩa quan trọng đối với cả việc chứng minh của đương sự và việc giải quyết vụ việc dân sự của toà án.

Quy định về thẩm quyền của Tòa án và Viện kiểm sát trong hoạt động thu thập chứng cứ vụ án dân sự

Quy định về thẩm quyền của Tòa án và Viện kiểm sát trong hoạt động thu thập chứng cứ vụ án dân sự
Chứng cứ là một phần quan trọng để Tòa án xem xét giải quyết một vụ án dân sự. Trong đó, các đương sự có nghĩa vụ chứng minh tình tiết và đưa ra những chứng cứ có liên quan. Vậy, nếu các đương sự không đưa ra được chứng cứ để chứng minh thì Tòa án có thẩm quyền thu thập chứng cứ không?

Quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa

Quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa
Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa được quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quyền thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ của người bào chữa

Những kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật trong hoạt động thu thập chứng cứ tố tụng dân sự.

Những kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật trong hoạt động thu thập chứng cứ tố tụng dân sự.
Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục nhất định. Tuy nhiên, Pháp luật điều chỉnh vấn đề này cần có một số thay đổi như sau:

Hoạt động của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ

Hoạt động của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ
Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vỉ phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ỷ nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Luật sư có quyền thu thập chứng cứ không?

Những vấn đề cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội

Những vấn đề cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội
Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân là một bổ sung mới trong Bộ luật hình sự 2015. Để phù hợp với BLHS thì BLTTHS 2015 đã bổ sung thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân. Cần phải chứng minh vấn đề gì khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội? Hãy cùng tìm hiểu

Khái quát về Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài

Khái quát về Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài
Theo Thông báo số 30/2020/TB-LPQT ngày 30/3/2020 của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của điều ước quốc tế, Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 03/5/2020. Nội dung chính của Công ước bao gồm những vấn đề gì?

Ủy thác thu thập chứng cứ là gì? Quy định về ủy thác thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự

Ủy thác thu thập chứng cứ là gì? Quy định về ủy thác thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự
Ủy thác thu thập chứng cứ là biện pháp thu thập chứng cứ có vai trò quan trọng, giúp Tòa án ủy thác có được tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án mà hoạt động thu thập phải thực hiện bên ngoài phạm vi lãnh thổ của Tòa án ủy thác thông qua Tòa án, cơ quan có thẩm quyền được ủy thác.