thư tín

Bài tư vấn về chủ đề thư tín

Nguyên tắc về tính độc lập của thư tín dụng

Nguyên tắc về tính độc lập của thư tín dụng
Tín dụng thư hay còn có tên gọi là L/C . Đây là thư do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của bên mua, cam kết thanh toán cho bên bán khoảng tiền nhất định theo hợp đồng trong một thời gian quy định nếu người bán xuất trình được bộ chứng từ thanh toán theo quy định trong L/C.

Các quy tắc UCP áp dụng đối với thư tín dụng

Các quy tắc UCP áp dụng đối với thư tín dụng
Điều 1 của UCP quy định: Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, bản 2007, xuất bản phẩm số 600 của ICC (UCP) là các quy tắc áp dụng cho bất kì tín dụng chứng từ (‘credit’) nào (bao gồm cả thư tín dụng dự phòng, trong chừng mực mà các quy tắc này có thể áp dụng)

Tính pháp lí của chứng từ thanh toán bằng thư tín dụng, bằng hồi phiếu?

Tính pháp lí của chứng từ thanh toán bằng thư tín dụng, bằng hồi phiếu?
Thanh toán qua trung gian là việc chi trả không tiến hành trực tiếp giữa người chi trả với người thụ hưởng mà thông qua việc ủy nhiệm cho các tổ chức trung gian thực hiện. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là ngân hàng, tổ chức khác làm dịch vụ thanh toán...

Bí mật thư tín là gì ? Khái niệm bí mật thư tín ?

Bí mật thư tín là gì ? Khái niệm bí mật thư tín ?
Thư tín là văn bản chứa đựng những thông tin mà một người muốn báo cho một (hoặc nhiều) người khác biết. Theo nghĩa rộng nhất, thư tín là bất kì thông tin nào được ghi nhận dưới một hình thức vật chất nhất định và được chuyển từ một người (người gửi) sang một người khác (người nhận), theo ý chí của người gửi. Hình thức vật chất đó đồng thời cũng là phương thức bảo quản thông tin trong quá trình di chuyển từ người sang người.

Tranh chấp thương mại liên quan đến việc mở thư tín dụng.

Tranh chấp thương mại liên quan đến việc mở thư tín dụng.
LC (letter of credit) là một thư tín dụng do ngân hàng lập ra theo yêu cầu của nhà nhập khẩu. Nhằm cam kết trả một khoản tiền tại một thời điểm cụ thể cho nhà xuất khẩu. Đây là vấn đề quan trọng liên quan đến hợp đồng xuất nhập khẩu, Việt Nam cũng từng vấp phải những tranh chấp về vấn đề này.

Quan điểm áp dụng thu thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng

Quan điểm áp dụng thu thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng
Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Xâm phạm thư tín của người khác bị xử phạt như thế nào ?

 Xâm phạm thư tín của người khác bị xử phạt như thế nào ?
Thưa luật sư, cho tôi hỏi là: Có 1 người tên X nhìn thấy địa chỉ skype của tôi quên đăng xuất, và X vào xem các cuộc hội thoại, trò chuyện qua lại giữa tôi với 1 người bạn, trong đoạn chat đó đều là những thông tin bàn tán về đồng nghiệp làm chung với tôi. Và X đã đem gửi những đoạn hội thoại đó cho những người được nói đến trong câu chuyện mà không được sự đồng ý của tôi, để nhằm bôi nhọ danh dự tôi.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng