Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư tưởng"

Tư tưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư tưởng.

Tư tưởng của Plato về chính trị và xã hội

Tư tưởng của Plato về chính trị và xã hội
Như chúng ta được biết, trước Socrate, các triết gia cổ đại Hy Lạp chỉ chuyên nghiên cứu về những vấn đề tự nhiên, nguồn gốc của vạn vật vũ trụ mà chưa mấy quan tâm tới vấn đề cuộc sống xã hội loài người. Thỉnh thoảng ta mới bắt gặp một vài khái niệm về chính trị xã hội.

Những ưu điểm trong tư tưởng quản lý của Khổng Tử?

Những ưu điểm trong tư tưởng quản lý của Khổng Tử?
Tư tưởng của Khổng Tử đã đưa ra được các phương pháp rất cơ bản để giáo dục uốn nắn, điều chỉnh hành vi con người. Hai phương pháp giáo hóa và nêu gương luôn có ý nghĩa và giá trị, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng. ...

Tư tưởng về giáo dục của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Tư tưởng về giáo dục của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Học thuyết giáo dục của Mác và Ăngghen là một bộ phận của chủ nghĩa cộng sản khoa học, nó được hoàn thiện dần bằng tư tưởng giáo dục vĩ đại của V.I Lênin, cống hiến suất sắc của N.K. Krúpxcaia, A.S. Makarenkô và các nhà giáo dục xã hội chủ nghĩa trước hết là các nhà giáo dục Xô viết.

Một số đặc điểm về nội dung tư tưởng quản lý của Khổng Tử?

Một số đặc điểm về nội dung tư tưởng quản lý của Khổng Tử?
Năm 15 tuổi, Khổng Tử dốc chí vào học. Học để có kiến thức, có tư cách, làm vốn liếng cho cuộc đời khát khao vi chính của mình. Năm 17 tuổi, mẹ Khổng Tử qua đời (năm 30 tuổi). Khổng Tử cần mai tang mẹ bên cha. Nhưng nơi chôn cha ở đâu, thì không ai chỉ cho. Khổng Tử phải...

Khái quát hệ thống tư tưởng của Karl Marx

Khái quát hệ thống tư tưởng của Karl Marx
Karl Heinrich Marx là một nhà triết học, nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà xã hội học, nhà lý luận chính trị, nhà báo và nhà cách mạng người Đức gốc Do Thái. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu khái quát về hệ thống tư tưởng của Karl Marx

Henri de Saint-Simon và tư tưởng tiến hóa ở Châu Âu

Henri de Saint-Simon và tư tưởng tiến hóa ở Châu Âu
Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, thường được gọi là Henri de Saint-Simon là một nhà lý thuyết và kinh doanh chính trị, kinh tế và xã hội chủ nghĩa người Pháp. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng đáng kể đến chính trị, kinh tế, xã hội học và triết học khoa học

Tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại của Aristotle

Tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại của Aristotle
Aristoteles (tiếng Hy Lạp cổ), được Anh hóa là Aristotle (384 – 322 TCN) là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế. Di bút của ông bao gồm nhiều lĩnh vực như vật lý học, siêu hình học, luận lý học, kinh tế học, chính trị học,...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng