Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư tưởng"

Tư tưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư tưởng.

Ludwig von Mises - Thuyết tiền tệ và tín dụng

Ludwig von Mises - Thuyết tiền tệ và tín dụng
Ludwig Heinrich Edler von Mises là một nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà logic học và nhà xã hội học người Áo. Mises đã viết và thuyết trình nhiều về những đóng góp cho xã hội của chủ nghĩa tự do cổ điển

Cuộc đời nhà kinh tế học John Maynard Keynes

Cuộc đời nhà kinh tế học John Maynard Keynes
John Maynard Keynes (05/06/1883 – 21/04/1946) là một nhà kinh tế học người Anh. Những ý tưởng của ông hình thành nên Kinh tế học Keynes, có ảnh hưởng lớn tới kinh tế học hiện đại và chính trị cũng như các chính sách tài chính của nhiều chính phủ

Chọn lựa chu chuyển và vai trò tiền tệ trong hệ thống Keynes

Chọn lựa chu chuyển và vai trò tiền tệ trong hệ thống Keynes
John Maynard Keynes ủng hộ cho sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, bởi nhờ đó chính phủ sẽ sử dụng chính sách tài chính và chính sách tiền tệ để điều chỉnh tổng cầu do đó làm giảm nhẹ những ảnh hưởng bất lợi do suy thoái kinh tế hay bùng nổ kinh tế gây ra

Quan điểm của Alfred Marshall về mối liên hệ giữa khái niệm thời gian đối với thị trường và chu kỳ thị trường

Quan điểm của Alfred Marshall về mối liên hệ giữa khái niệm thời gian đối với thị trường và chu kỳ thị trường
Alfred Marshall là một nhà kinh tế học người Anh, ông là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quan điểm của Alfred Marshall về mối liên hệ giữa khái niệm thời gian đối với thị trường và chu kỳ thị trường

Alfred Marshall bàn về vấn đề định giá tối ưu

Alfred Marshall bàn về vấn đề định giá tối ưu
Alfred Marshall (26 /07 /1842 - 13 /07 /1924) là một nhà kinh tế học người Anh, ông là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông. Cuốn sách của ông, Các nguyên tắc kinh tế (1890), là sách giáo khoa kinh tế thống trị ở Anh trong nhiều năm

Quan điểm của Alfred Marshall về độc quyền và phúc lợi kinh tế

Quan điểm của Alfred Marshall về độc quyền và phúc lợi kinh tế
Marshall được coi là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trong thời đại của ông, phần lớn định hình tư tưởng kinh tế chính thống trong năm mươi năm tiếp theo và là một trong những người sáng lập trường phái kinh tế học tân cổ điển

Lý thuyết về vốn và lãi suất của Eugen Böhm-Bawerk

Lý thuyết về vốn và lãi suất của Eugen Böhm-Bawerk
Eugen Böhm-Bawerk là người thứ ba trong những người sáng lập trường phái kinh tế học Vienna. Nhiều tác phẩm của Böhm-Bawerk đã đặt ông vào hàng ngũ các lý thuyết gia về vốn, thậm chí một số người còn đánh giá ông là nhà lý thuyết về vốn hàng đầu

William Stanley Jevons - một nhà kinh tế học và logic học

William Stanley Jevons - một nhà kinh tế học và logic học
William Stanley Jevons là một trong những nhân vật khó hiểu và lý thú nhất trong lịch sử tư tưởng kinh tế Anh. Một người có khả năng phân tích rất đặc biệt (thường là quan tâm mới hiểu được), ông là một trong những nhà kinh tế chuyên nghiệp thực tế nhất xưa nay

Thuyết trao đổi và thuyết lao động của William Stanley Jevons

Thuyết trao đổi và thuyết lao động của William Stanley Jevons
William Stanley Jevons là một trong những nhân vật khó hiểu và lý thú nhất trong lịch sử tư tưởng kinh tế Anh. Một người có khả năng phân tích rất đặc biệt (thường là quan tâm mới hiểu được), ông là một trong những nhà kinh tế chuyên nghiệp thực tế nhất xưa nay

Cuộc đời và tác phẩm của Alfred Marshall

Cuộc đời và tác phẩm của Alfred Marshall
Alfred Marshall (26/07/1842 - 13/07/1924) là một nhà kinh tế học người Anh. Cuốn sách của ông có tựa đề Principles of Economics xuất bản năm 1890, là một trong những cuốn sách giáo khoa kinh tế có tầm ảnh hưởng nhất ở Anh trong nhiều năm

Eugen Ritter von Böhm-Bawerk bàn về Giá trị và trao đổi chủ quan

Eugen Ritter von Böhm-Bawerk bàn về Giá trị và trao đổi chủ quan
Eugen Ritter von Böhm-Bawerk (12 /02 /1851 - 27 /08 /1914) là một nhà kinh tế học người Áo, người đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Trường Kinh tế Áo và kinh tế học tân cổ điển. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về ông qua bài viết sau đây

Thomas Robert Malthus và Nguyên tắc dân số trong kinh tế học cổ điển

Thomas Robert Malthus và Nguyên tắc dân số trong kinh tế học cổ điển
Thomas Robert Malthus là một nhà nhân khẩu học, nhà kinh tế học người Anh. Ông là một trong những đại biểu của kinh tế học cổ điển. Malthus có nhiều đóng góp vào các học thuyết kinh tế và các đóng góp vào lĩnh vực dân số, đặc biệt là vấn đề sự gia tăng dân số thông qua Thuyết dân số của ông

Bộ máy tư pháp và triều đình ở Anh giai đoạn chủ nghĩa trọng thương

Bộ máy tư pháp và triều đình ở Anh giai đoạn chủ nghĩa trọng thương
Sự phát triển bộ máy tư pháp ở Anh là một tiến trình phức tạp và lâu dài. Mãi cho đến thời Tudor, quyền xét xử giữa ba tòa án là Tòa án triều đình, Tòa tố tụng thông thường và Tòa tài chính chưa được định rõ và việc trả lương cho quan tòa một phần dựa vào việc thu án phí

Boisguilbert và sự lên án chính sách Trọng thương của Pháp

Boisguilbert và sự lên án chính sách Trọng thương của Pháp
Giới sử gia cho rằng hoàn cảnh suy thoái của nước Pháp đầu thế kỷ 18 là do phí tổn chiến tranh và sự tiêu pha phung phí của nhà vua Louis XIV, nhưng ít ra cũng có một tác giả - Boisguilbert quy tình trạng khốn khó này cho các chính sách Trọng thương của Pháp
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook