1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu khi lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu quốc tế

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, đấu thầu quốc tế là một quá trình quan trọng trong lĩnh vực đấu thầu, mở cửa cho sự tham gia của các nhà thầu và nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Được thiết lập nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh và nâng cao chất lượng các dự án, đấu thầu quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho cả bên mời thầu và nhà thầu.

Đấu thầu quốc tế không chỉ đơn thuần là một cơ hội để mở rộng quan hệ kinh tế và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Nhờ vào sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài, các dự án đấu thầu quốc tế thường mang lại sự đổi mới và tiến bộ trong phương pháp làm việc, kỹ thuật và quản lý.

Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, để tham gia đấu thầu quốc tế, nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định và điều kiện cụ thể được quy định bởi chủ thể đấu thầu, thể hiện sự minh bạch, công bằng và trung thực trong quá trình đấu thầu. Đảm bảo rằng các nhà thầu nước ngoài đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, tài chính và quản lý của dự án.

Việc tham gia đấu thầu quốc tế mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các nhà thầu và nhà đầu tư trong nước. Đầu tiên, đấu thầu quốc tế mở ra thị trường rộng lớn và tiềm năng lớn, tăng cường khả năng tiếp cận các dự án quốc tế và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Thứ hai, qua quá trình đấu thầu quốc tế, các nhà thầu và nhà đầu tư trong nước có cơ hội học hỏi và chuyển giao công nghệ tiên tiến từ các nhà thầu nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng và các lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật Đấu thầu 2023, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho đấu thầu quốc tế được quy định như sau: Tối thiểu là 60 ngày, tính từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu là giai đoạn quan trọng và cần được thực hiện một cách cẩn thận và chi tiết. Đây là thời gian mà các nhà thầu và nhà đầu tư có thể tiến hành nghiên cứu, phân tích và đánh giá hồ sơ mời thầu, hiểu rõ yêu cầu, điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 của Điều 49 trong Luật Đấu thầu năm 2023, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho đấu thầu quốc tế được quy định là ít nhất 60 ngày, bắt đầu từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu và kéo dài cho đến ngày đóng thầu. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu là một giai đoạn quan trọng trong quá trình đấu thầu quốc tế. Đây là thời gian mà các bên tham gia, bao gồm nhà thầu và nhà đầu tư, có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để nghiên cứu và đánh giá hồ sơ mời thầu, hiểu rõ các yêu cầu và điều kiện của dự án, và chuẩn bị hồ sơ dự thầu phù hợp.

Trong quá trình chuẩn bị, các nhà thầu và nhà đầu tư cần tiến hành tìm hiểu về thị trường, thu thập thông tin liên quan đến dự án, đánh giá khả năng cạnh tranh, và xác định chiến lược tham gia đấu thầu. Họ cũng cần phân tích và đánh giá cẩn thận các điều kiện hợp đồng, yêu cầu kỹ thuật, tài chính và quản lý, từ đó đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham gia đấu thầu hoặc không.

Đối với các tổ chức tổ chức đấu thầu, tuân thủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu là một yếu tố quan trọng. Họ phải đảm bảo rằng hồ sơ mời thầu được phát hành đúng thời hạn và thông tin liên quan đã được cung cấp đầy đủ và chính xác. Đảm bảo rằng tất cả các nhà thầu và nhà đầu tư có đủ thời gian để tiến hành nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ dự thầu một cách kỹ lưỡng và chính xác.

 

2. Để lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện đối với các dự án đầu tư nào trong việc tổ chức đấu thầu quốc tế?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Đấu thầu năm 2023, việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư áp dụng cho các dự án đầu tư kinh doanh được quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật này. Tuy nhiên, có các trường hợp đặc biệt mà việc tổ chức đấu thầu quốc tế không áp dụng, bao gồm:

- Dự án thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng nghĩa với việc dự án đó chưa được mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đó.

- Dự án cần thực hiện đấu thầu trong nước do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong những trường hợp này, việc tổ chức đấu thầu quốc tế được loại trừ để đảm bảo an ninh và sự ổn định của đất nước.

- Dự án thực hiện tại khu vực hạn chế sử dụng đất hoặc khu vực biển hạn chế sử dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật liên quan. Áp dụng khi dự án được thực hiện trong các khu vực có sự giới hạn hoặc hạn chế về sử dụng đất hoặc biển.

- Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng. Đây là những dự án có quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp, do đó không yêu cầu việc tổ chức đấu thầu quốc tế.

- Dự án không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d trong khoản này và đã công bố, thông báo mời quan tâm tổ chức đấu thầu quốc tế nhưng không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Có nghĩa là dự án đã được công bố và thông báo mời các tổ chức quốc tế tham gia đấu thầu, nhưng không có sự quan tâm và tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo khoản 3 Điều 2 của Luật Đấu thầu năm 2023, Luật này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, và cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu. Cụ thể, Luật Đấu thầu áp dụng cho hoạt động lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh, bao gồm:

- Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai. Áp dụng khi dự án đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất, bao gồm mua, thuê, chuyển nhượng, quyền sử dụng đất, và các hoạt động có liên quan khác.

- Dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Áp dụng khi dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hoặc ngành nghề được quy định cụ thể bởi pháp luật, và yêu cầu việc tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Các quy định này nhằm đảm bảo việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đầu tư kinh doanh được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và đảm bảo đúng quy trình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu. Việc áp dụng các quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc lựa chọn nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của các dự án đầu tư kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

* Trừ các trường hợp sau đây: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Đấu thầu năm 2023, việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư áp dụng cho các dự án đầu tư kinh doanh được quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật này. Tuy nhiên, có các trường hợp đặc biệt mà việc tổ chức đấu thầu quốc tế không áp dụng, bao gồm:

- Dự án thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng nghĩa với việc dự án đó chưa được mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đó.

- Dự án cần thực hiện đấu thầu trong nước do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong những trường hợp này, việc tổ chức đấu thầu quốc tế được loại trừ để đảm bảo an ninh và sự ổn định của đất nước.

- Dự án thực hiện tại khu vực hạn chế sử dụng đất hoặc khu vực biển hạn chế sử dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật liên quan. Áp dụng khi dự án được thực hiện trong các khu vực có sự giới hạn hoặc hạn chế về sử dụng đất hoặc biển.

- Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 800 tỷ đồng. Đây là những dự án có quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp, do đó không yêu cầu việc tổ chức đấu thầu quốc tế.

- Dự án không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d trong khoản này và đã công bố, thông báo mời quan tâm tổ chức đấu thầu quốc tế nhưng không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Có nghĩa là dự án đã được công bố và thông báo mời các tổ chức quốc tế tham gia đấu thầu, nhưng không có sự quan tâm và tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở những quy định trên, việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư hoặc không áp dụng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023.

 

3. Đồng tiền dự thầu đối với hình thức đấu thầu quốc tế là đồng gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Đấu thầu năm 2023, đồng tiền dự thầu đối với hình thức đấu thầu quốc tế được quy định như sau:

- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất, nhưng không quá 03 loại tiền tệ. Đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong việc xác định giá trị dự thầu.

- Trong trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu hoặc nhà đầu tư có thể chào thầu bằng 02 hoặc 03 loại tiền tệ, khi đánh giá hồ sơ dự thầu phải quy đổi về 01 loại tiền tệ. Đồng thời, trong số các đồng tiền đó, nếu có Đồng Việt Nam, thì phải quy đổi về Đồng Việt Nam. Nhằm đảm bảo công bằng và đồng nhất trong việc so sánh và đánh giá các dự thầu.

Hồ sơ mời thầu cũng phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi. Đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong việc xác định giá trị dự thầu và quy đổi tiền tệ.

- Đối với các chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, dự án, dự án đầu tư kinh doanh, nhà thầu và nhà đầu tư, phải chào thầu bằng Đồng Việt Nam. Thúc đẩy sự phát triển và ưu tiên các nhà thầu, nhà đầu tư trong nước.

- Đối với các chi phí ở nước ngoài liên quan đến việc thực hiện gói thầu, dự án, dự án đầu tư kinh doanh, nhà thầu và nhà đầu tư, được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài và Đồng Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu, nhà đầu tư trong việc thực hiện các gói thầu và dự án liên quan đến nước ngoài.

Như vậy, quy định về đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế được Luật Đấu thầu năm 2023 đưa ra nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đồng nhất trong việc xác định giá trị dự thầu và ưu tiên phát triển các nhà thầu, nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các gói thầu và dự án có liên quan đến nước ngoài.

Xem thêm >> Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ ngày 01/01/2024 thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.