Chúng tôi là công ty cổ phần, tuy nhiên do việc chuyển nhượng của phần của cổ đông với các tổ chức cá nhân bên ngoài công ty có tranh chấp nên Phòng Đăng ký kinh doanh cho rằng có đơn tranh chấp của cổ đông nên không thể thay đổi thông tin cho công ty. Sau gần 2 năm, các cổ đông tranh chấp đến tòa tối cao và tòa tối cao đã có kết luận hủy hợp đồng chuyển nhượng nên giờ sở kế hoạch đầu tư đồng ý cho thay đổi thông tin. Tuy nhiên, sở yêu cầu công ty phải thay đổi sổ đăng ký cổ đông, thay đổi cổ đông hiện hữu mới cho phép đổi người đại diện pháp luật. Trong khi người đại diện pháp luật của công ty đã bỏ việc từ năm 2013, vậy ai sẽ là người ký sổ đăng ký cổ đông? Yêu cầu của sở kế hoạch đầu tư như vậy có đúng không? Vì sao sở kế hoạch đầu tư không thể dựa vào sổ cổ đông hiện hành để thay đổi người đại diện pháo luật cho công ty? Khi có người đại diện pháp luật thì công ty sau đó mới có thể thay đổi sổ cổ đông theo thực tế được. Việc này như con gà có trước hay trứng gà có trước vậy, lối thoát. Xin được tư vấn từ quí cơ quan. Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162 

Trả lời:

 

Đối với câu hỏi của bạn công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ bạn trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý.

Luật doanh nghiệp 2014.

Nội dung trả lời: 

Trả lời câu hỏi việc yêu cầu của sở kế hoạch đầu tư yêu cầu như vậy có đúng hay không thì sẽ căn cứ vào khoản 1, khoản 2,khoản 4 Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như sau: 

" Điều 32. Thông báo thay đổi nội dụng đăng ký doanh nhiệp.

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trongnhững nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Như vậy nếu dựa vào quy định trên thì việc Sở kế hoạch đầu tư dựa vào tình hình của doanh nghiệp để yêu cầu công ty cung cấp sổ đăng ký cổ đông là đúng.

Vấn đề ở đây là pháp luật quy định việc doanh nghiệp của bạn có thể có một hoặc có nhiều người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty của bạn đã không còn làm việc thực tế cho công ty của bạn nữa thì Hội đồng quản trị phải cử người khác theo đúng quy định tại khoản 5 điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/ 2015

" Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty."

Như vậy trong trường hợp này công ty phải tiến hành họp đại hội đồng quản trị tiến hành họp để cử người khác làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với trường hợp tại sao sở kế hoạch đầu tư không dựa vào sổ cổ đông hiện tại thì việc này là sở kế hoạch đầu tư phải trả lời cho bạn theo đúng quy định tại khoản 4 điều 32 như đã nêu ở trên. Nhưng theo chúng tôi có thể việc tranh chấp giữa các cổ đông cho nên sở kế hoạch đầu tư đã yêu cầu công ty làm việc này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.