1. Thế nào là Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế?

Theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BTP thì Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo và đóng góp vào quá trình xây dựng, tổ chức, và triển khai các văn bản, chủ trương, nhiệm vụ, và giải pháp liên quan đến công tác phòng ngừa cũng như giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Nhiệm vụ của vị trí này không chỉ là quản lý mà còn là tham gia tích cực trong việc định hình và đề xuất các chiến lược chi tiết nhằm đảm bảo hiệu quả và hiệu suất cao trong lĩnh vực này.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của vị trí này là chủ trì hoặc tham gia trực tiếp trong việc định hình và hướng dẫn chiến lược toàn diện về công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Đồng thời, vị trí này cũng chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo hiệu suất và hiệu quả tối đa trong lĩnh vực này. Được giao phó nhiệm vụ cụ thể, người nắm giữ vị trí này đảm bảo rằng công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế diễn ra một cách linh hoạt, chuyên nghiệp và đáp ứng đầy đủ các yếu tố phức tạp liên quan.

 

2. Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế phải có trình độ thế nào?

Cũng tại Thông tư 02/2023/TT-BTP thì Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế phải có trình độ như sau:

* Học vấn và trình độ chuyên môn

- Hoàn thành bậc đào tạo đại học trở lên, chủ yếu tập trung vào chuyên ngành Luật, là nền tảng quan trọng đối với ứng viên.

- Ưu tiên các ứng viên có bằng tốt nghiệp cao cấp trong lĩnh vực lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính, hoặc có chứng chỉ xác nhận về trình độ lý luận chính trị tương đương với bằng cao cấp lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Điều này đảm bảo rằng ứng viên không chỉ có kiến thức sâu rộng về Luật mà còn có nền tảng vững về lý luận chính trị và hành chính, đặt họ vào tình thế thuận lợi khi đối mặt với các thách thức phức tạp trong lĩnh vực này.

* Phát triển năng lực và chứng chỉ:

- Được đánh giá cao nếu ứng viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước, đặc biệt là đối với các công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

- Đồng thời, ưu tiên ứng viên sở hữu bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính, chứng minh sự cam kết và sự am hiểu sâu rộng về cả lý luận chính trị và hoạt động quản lý hành chính. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng và độ chuyên sâu của kiến thức chuyên ngành mà còn giúp ứng viên nắm bắt được cả hai khía cạnh quan trọng trong môi trường công việc phức tạp như quản lý nhà nước và lý luận chính trị.

* Thành tựu nghề nghiệp và kinh nghiệm (thành tích trong công tác):

- Có kinh nghiệm giữ ngạch chuyên viên chính và các vị trí tương đương trong thời gian không dưới 06 năm. Nếu có kinh nghiệm tương đương với ngạch chuyên viên chính, thì yêu cầu thời gian giữ ngạch ít nhất là 01 năm (tương đương 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương, ứng viên đã đảm nhận vai trò chủ trì trong việc xây dựng và thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia vào các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành. Các công trình nghiên cứu này đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu, chứng minh khả năng lãnh đạo và chất lượng công việc đạt được.

* Đặc điểm cá nhân và phẩm chất chính trị:

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, và nghiêm túc trong việc thực hiện chặt chẽ chủ trương, chính sách của Đảng, cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và cơ quan.

- Mang tinh thần trách nhiệm cao với công việc, hướng đến lợi ích của tập thể, và có khả năng phối hợp công tác mạnh mẽ.

- Trung thực, thẳng thắn, và kiên định, nhưng đồng thời cũng là người biết lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến và đề xuất xây dựng.

- Thể hiện sự điều độ, bảo mật thông tin một cách cẩn thận, và duy trì tinh thần điềm tĩnh, nguyên tắc trong mọi tình huống.

- Khả năng đoàn kết nội bộ được đánh giá cao, giúp tạo nên môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.

- Hiệu suất trong môi trường áp lực không làm mất đi tập trung và sự đổi mới.

- Kết hợp khả năng tư duy độc lập và logic để giải quyết các vấn đề, sáng tạo trong công việc, và hướng đến mục tiêu chung của tổ chức.

* Yêu cầu nghề nghiệp và kỹ năng:

- Thể hiện khả năng xuất sắc trong việc tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch và giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Tích hợp khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương và đường lối của Đảng, cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước, áp dụng trong lĩnh vực công tác được phân công.

- Phát triển khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của đơn vị.

- Hiểu rõ và áp dụng linh hoạt kiến thức chuyên sâu, nâng cao về lĩnh vực hoạt động và thực thi, có kỹ năng xuất sắc trong việc xử lý các tình huống khó khăn khi hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.

- Sử dụng thành thạo kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, và đề án trong lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

- Áp dụng linh hoạt kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành và lĩnh vực, có khả năng xuất sắc trong thuyết trình, giảng dạy, và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến ngành và lĩnh vực.

- Thành thạo trong việc áp dụng kiến thức và kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản theo yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí việc làm.

 

3. Công việc chuyên môn của Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công việc chuyên môn của Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được quy định cụ thể bao gồm:

- Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: 

+ Tham gia chủ động trong quá trình nghiên cứu và đề xuất chiến lược, đề án, cũng như các phương án phòng tránh và giảm thiểu tranh chấp quốc tế. Điều này bao gồm việc định rõ các khía cạnh chính và áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm tối ưu hóa khả năng ngăn chặn sự xuất hiện của tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư quốc tế.

+ Chịu trách nhiệm chủ trì và tham gia trực tiếp vào việc giải quyết mọi vướng mắc và khiếu nại của nhà đầu tư, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các quy trình và quy định liên quan đến việc giải quyết tranh chấp.

+ Tham gia tích cực trong việc tổ chức và xây dựng tài liệu, đồng thời trình bày với vai trò giảng viên/báo cáo viên tại các hội thảo, tập huấn, nhằm phổ biến thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về phòng ngừa tranh chấp quốc tế. Điều này góp phần vào việc tạo ra sự hiểu biết chung và nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng chuyên gia.

+ Tham gia hệ thống hóa và học hỏi từ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là từ kinh nghiệm của các quốc gia khác, nhằm hỗ trợ quá trình phát triển và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tranh chấp, giảm thiểu rủi ro.

+ Đóng góp vào nghiên cứu khoa học liên quan đến các vấn đề cụ thể về giải quyết tranh chấp quốc tế. Điều này đảm bảo sự cập nhật với những phát triển mới nhất và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này.

- Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: 

+ Đảm nhận trách nhiệm trực tiếp trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo sự phân công chủ trì của Bộ, ngành, địa phương. Thực hiện các hoạt động như tham gia thương lượng, dàn xếp hòa giải, và thỏa thuận các vấn đề thủ tục pháp lý quốc tế. Giai đoạn này bao gồm việc thu thập hồ sơ chứng cứ, hỗ trợ đội ngũ luật sư Việt Nam trong xử lý vấn đề, đồng thời đề xuất chiến lược tranh tụng cụ thể và xử lý các vấn đề pháp luật từ trước, trong và sau khi diễn ra quá trình tranh tụng.

+ Tham gia giải quyết mặt pháp lý của các tranh chấp đầu tư quốc tế có liên quan đến Việt Nam theo sự phân công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật quốc tế và năng lực tham gia vào các quá trình giải quyết tranh chấp phức tạp.

+ Tham gia hệ thống hóa và thực thi các phán quyết của Hội đồng trọng tài quốc tế. Điều này đảm bảo rằng các quyết định của tổ chức này được triển khai một cách chặt chẽ và hiệu quả, giúp tối ưu hóa quá trình giải quyết tranh chấp và duy trì uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tranh chấp đầu tư quốc tế là gì? Các loại tranh chấp đầu tư quốc tế là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.