Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: PVN

Tư vấn áp dụng pháp luật Đấu thầu ?

Luật sư tư vấn Luật Đấu thầu - 1900.6162

 

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng công ty Luật MInh Khuê. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

>> Xem thêm:  Hàng mẫu là gì ? Tìm hiểu chung về hàng mẫu

Luật thương mại 2005

Nội dung phân tích:

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 63/2014/NĐ-CP được quy định tại Điều 1 của nghị định này:

"1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 của Luật Đấu thầu.

2. Việc lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Luật Đấu thầu áp dụng đối với dự án đầu tư phát triển quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu, trừ việc lựa chọn nhà thầu liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

3. Trường hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định việc áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 của Luật Đấu thầu. Thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt thực hiện theo quy định của Nghị định này.

4. Trường hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế không có quy định về việc áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định này."

Như vậy, tổ chức, cá nhân được áp dụng quy định của Nghị định này khi có hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 1 nghị định 63/2014/NĐ-CP, dẫn chiếu tới khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Luật đấu thầu quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, theo đó luật đấu thầu quy định quản lý nhà nước về đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu bao gồm:

"1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

>> Xem thêm:  Không có tư cách pháp nhân có được tham gia đấu thầu ?

a) Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

e) Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

g) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập;

2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;"

Như vậy, đối với hoạt động đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa xây lắp đối với các hoạt động, dự án quy định tại khoản 1 Luật đấu thầu; và lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án, bên mời thầu phải áp dụng các quy định tại nghị định 63/2014/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu. 

Đối với trường hợp của bạn, bạn mua hàng hóa của các đơn vị trên thị trường và bán cho các đơn vị khác, như vậy hoạt động đấu thầu của bạn không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu (khoản 1 và khoản 2 Điều 1 luật đấu thầu). Hoạt động của bạn là hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại 2005, được quy định tại Mục 3 của Luật này. Do đó, bạn không phải áp dụng theo nghị định 63/2014/nđ-cp ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn luật thương mại quốc tế, phương thức thanh toán quốc tế

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Tỷ lệ hoa hồng (%) được hưởng do hoạt động môi giới bán hàng hóa ?