Vì vậy, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, em đã cẩn thận tách hàng hoá của 02 dự án thành 02 lô riêng biệt, mỗi lô 01 nguồn vốn, và phương pháp xét chọn nhà thầu trúng thầu là xét theo lô và theo phương pháp “Giá thấp nhất”. Sở dĩ em ghép VTTB thuộc 02 dự án lại thành 01 gói thầu để tổ chức đấu thầu như vậy, thay vì không ghép và tổ chức đấu thầu thành 02 gói thầu riêng biệt thuộc 02 nguồn vốn khác nhau là vì các hạng mục VTTB của 02 dự án này tương tự nhau, chỉ khác nhau về số lượng và nguồn vốn.

Hơn nữa, nếu ghép lại và tổ chức đấu thầu thành 01 gói sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian trong tổ chức đấu thầu hơn so với trường hợp không ghép, và em thấy làm như thế cũng phù hợp theo Khoản 22, Điều 4 của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 (*Gói thầu* là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung). Kết quả lựa chọn là: 02 nhà thầu khác nhau trúng thầu cho 02 lô, giá trúng thầu là giá thấp nhất và thấp hơn giá kế hoạch đối với mỗi lô. Thế nhưng, có ý kiến cho rằng việc ghép 02 gói thầu thuộc 02 nguồn vốn khác nhau thành 01 gói thầu và tách ra thành 02 lô để tổ chức đấu thầu như vậy là không hiệu quả và không đúng (mặc dù nội dung mua sắm của 02 gói thầu này giống nhau). Sở dĩ có ý kiến này là vì 02 nhà thầu khác nhau trúng thầu nên có đơn giá trúng thầu khác nhau ở một số hạng mục, và đề nghị đối với các dự án tương tự sắp tới, em phải thực hiện theo cách hoặc là vẫn gộp chung VTTB của các dự án khác nhau thành 01 gói thầu nhưng không chia lô (dù các dự án khác nhau thuộc các nguồn vốn khác nhau); hoặc là không gộp chung các dự án lại mà tổ chức đấu thầu cho từng dự án riêng biệt.

Em xin hỏi:

1.Trường hợp tổ chức đấu thầu như em đã thực hiện (đợt T8/2016 nói trên), kết quả lựa chọn nhà thầu có là tối ưu hơn trường hợp cộng các hạng mục VTTB lại để hình thành gói thầu rồi tổ chức đấu thầu không ?

2.Việc em đã tổ chức đấu thầu như đợt T8/2016 nói trên có đúng quy định về đấu thầu không? Trường hợp các dự án cùng nguồn vốn hoặc khác nguồn vốn thì nên thực hiện như thế nào cho đúng quy định ?

 Xin cám ơn!

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn về bộ phận hỗ trợ tư vấn của công ty luật Minh Khuê. Thắc mắc của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra tư vấn như sau:

1. Cơ cở pháp lý

Luật Đấu thầu

Việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Điều 33 Luật Đấu thầu, trong đó, việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với câu hỏi của bạn, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có nội dung phân chia dự án thành các gói thầu phải thực hiện theo quy định nêu trên.

 

 

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê