1. Trưng cầu giám định là ...?

Trong quá trình điều tra và xử lý các vụ án hình sự, việc sử dụng các biện pháp điều tra như trưng cầu giám định đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập chứng cứ và giải quyết vụ việc một cách công bằng và chính xác. Cơ quan điều tra và các cơ quan thực thi pháp luật phải tuân thủ đúng quy định và thủ tục pháp luật liên quan để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của quá trình này.

Trưng cầu giám định là một trong những biện pháp điều tra được sử dụng để thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh tội phạm và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng. Kết quả của quá trình giám định có thể cung cấp thông tin quan trọng và không thể phủ nhận trong việc xác định trách nhiệm pháp lý và quyết định của tòa án.

Thời điểm trưng cầu giám định có thể thực hiện từ giai đoạn sớm nhất của quá trình giải quyết vụ việc, bao gồm cả giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Điều này được quy định rõ trong khoản 3 của Điều 147 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Việc này giúp cơ quan điều tra có thể nhanh chóng thu thập thông tin và chứng cứ cần thiết để làm sáng tỏ vụ án, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xử lý.

Tóm lại, việc sử dụng biện pháp trưng cầu giám định trong quá trình điều tra và xử lý vụ án hình sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, chính xác và minh bạch của quá trình pháp luật. Cơ quan điều tra cần tuân thủ đúng quy định và thực hiện đúng thủ tục pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan.

 

2. Hiểu thế nào về định giá tài sản?

Việc định giá tài sản đóng vai trò quan trọng trong quá trình thương mại hóa và giao dịch tài sản, hàng hóa, và dịch vụ trên thị trường. Định giá tài sản không chỉ đơn thuần là việc tư vấn và xác định các mức giá cụ thể cho từng loại tài sản, mà còn là căn cứ quan trọng cho các hoạt động giao dịch mua bán và trao đổi. Trong bối cảnh này, việc định giá tài sản không chỉ ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch, mà còn có tác động đến sự phát triển và ổn định của thị trường.

Đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ được nhà nước quy định định giá, các mức giá cụ thể của chúng được xác định một cách chặt chẽ và bắt buộc. Các mức giá này không chỉ đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho các hoạt động giao dịch mua bán, mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thương mại hóa. Mọi đối tượng tham gia hoạt động giao dịch, mua bán phải tuân thủ các mức giá này để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng của giao dịch.

Tuy nhiên, đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh sách được nhà nước quy định định giá, các tổ chức và cá nhân có thể tự định giá dựa trên quy luật của thị trường. Trong trường hợp này, giá cả được xác định dựa trên sự cạnh tranh và cung cầu trên thị trường, đồng thời phản ánh giá trị thực tế của tài sản, hàng hóa, hoặc dịch vụ đó. Tuy nhiên, việc tự định giá cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật và nguyên tắc công bằng và minh bạch trong giao dịch.

Tóm lại, việc định giá tài sản không chỉ là một quy trình kỹ thuật, mà còn là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật và thị trường kinh tế. Việc xác định các mức giá cụ thể phải tuân thủ các quy định pháp luật và nguyên tắc công bằng và minh bạch để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng của các hoạt động giao dịch trên thị trường.

 

3. Trưng cầu giám định, định giá tài sản trong điều tra của Công an nhân dân như thế nào?

Hướng dẫn 02/HDLN-BCA-VKSNDTC, được ban hành vào ngày 31/01/2024, đã đề ra các quy định cụ thể về thủ tục và quy trình liên quan đến giám định và định giá tài sản trong quá trình điều tra và xử lý các vụ án. Theo hướng dẫn này, cơ quan điều tra của Công an nhân dân có trách nhiệm chặt chẽ trong việc gửi Quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu định giá tài sản, cùng với hồ sơ và đối tượng cần giám định, định giá cho các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện công việc này. Theo hướng dẫn, trưng cầu giám định, định giá tài sản trong điều tra của Công an nhân dân được quy định như sau:

Trong trường hợp xác định cần có sự trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản, các quy định tại Điều 205 và Điều 215 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi 2021) sẽ được áp dụng. Theo những quy định cụ thể này, khi một cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố giác hoặc tin báo về tội phạm, đặc biệt là các trường hợp cần sự trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản, nhiệm vụ của cơ quan này sẽ được thực hiện một cách kịp thời và chính xác để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình điều tra và xử lý.

Cụ thể, khi một văn bản đề nghị trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản được đưa ra, cơ quan điều tra của Công an nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các hoạt động cần thiết. Trong trường hợp các trại giam thuộc quản lý của Bộ Công an, các văn bản đề nghị tương tự sẽ được gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nơi xảy ra tội phạm. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo ra một hệ thống liên kết và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo sự hiệu quả và tính hợp nhất trong quá trình xử lý vụ án.

Khi nhận được văn bản đề nghị từ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan điều tra phải thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Cụ thể:

- Trong trường hợp được xác định đủ điều kiện để ban hành Quyết định trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản, cơ quan điều tra phải thực hiện việc kiểm tra các căn cứ, tài liệu, đồ vật, mẫu vật và tiến hành xử lý theo quy trình pháp luật. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của cơ quan điều tra sẽ ký, ban hành Quyết định trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản để làm căn cứ cho việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

- Trong trường hợp chưa đủ điều kiện để ban hành các quyết định này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trao đổi, đề nghị cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.

- Nếu cơ quan điều tra xác định không cần thiết phải tiến hành trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản, thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp để thông tin được chia sẻ và quyết định có sự tư vấn từ các bên liên quan.

Đối với cơ quan điều tra của Công an nhân dân, các bước thực hiện thủ tục liên quan đến gửi các cơ quan giám định và định giá được quy định cụ thể và rõ ràng. Trước hết, khi đã quyết định cần tiến hành giám định hoặc định giá tài sản, cơ quan điều tra có trách nhiệm gửi Quyết định trưng cầu giám định hoặc văn bản yêu cầu định giá tài sản, cùng với hồ sơ và đối tượng cần giám định, định giá cho các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện công việc này. Đảm bảo rằng các bước tiến hành giám định và định giá sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia có thẩm quyền và độc lập.

Sau khi nhận được kết luận từ các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện giám định, định giá, cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm thông báo và chuyển Kết luận giám định, Kết luận định giá tài sản cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để phục vụ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Việc này giúp đảm bảo rằng thông tin từ giám định và định giá tài sản được sử dụng đúng cách và đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý vụ án.

Xem thêm >>> Định giá tài sản là gì? Nguyên tắc, cách định giá tài sản hoặc Trường hợp nào việc trưng cầu giám định liên quan đến khiếu nại được thực hiện ?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.