Luật sư tư vấn về chủ đề "định giá tài sản"

định giá tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề định giá tài sản.

Hội đồng thẩm định giá được thành lập khi nào? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá

Hội đồng thẩm định giá được thành lập khi nào? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá
Hội đồng thẩm định giá được thành lập khi nào? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá được quy định như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây, bên cạnh đó chúng tôi cung cấp tới quý khách biểu mẫu cần sử dụng trong hoạt động của Hội đồng thẩm định giá.

Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá

Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá
Một doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cần phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Vậy, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận là gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây:

Khái niệm về giá? Một số điểm mới của pháp luật về giá?

Khái niệm về giá? Một số điểm mới của pháp luật về giá?
Luật Giá 2012 có đưa ra các tiêu chí để xác định loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là loại hàng hóa như thế nào, trên cơ sở đó mà xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ cụ thể thực hiện bình ổn giá. Vậy, ngoài ra pháp luật hiện hành còn có những quy định gì mới nổi bật?

Chi phí định giá, định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự

Chi phí định giá, định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự
Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Vậy chi phí định giá tài sản, định giá lại tài sản gồm những khoản nào? Ai là người chi trả? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu

Các trường hợp định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự

Các trường hợp định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự
Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Sau khi đã định giá một lần, trong một số trường hợp vì những lí so khác nhau mà cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu định giá lại

Phiên họp định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Phiên họp định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu phiên họp định giá tài sản diện ra như thế nào?

Phương pháp định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Phương pháp định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Định giá tài sản trong tố tụng hình sự góp phần quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về phương pháp định giá tài sản trong tố tụng hình sự qua bài viết dưới đây

Căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Kết luận định giá tài sản là một trong những nguồn chứng cứ. Nó có thể ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án hình sự, vì vậy khi tiến hành định giá tài sản phải dựa trên những căn cứ cụ thể. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Định giá tài sản trong tố tụng hình sự giữ một vai trò nhất định trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Kết luận định giá tài sản là một trong những nguồn chứng cứ. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu vấn đề thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook