1/ Nếu được sự đồng ý của các bên B muốn rút căn nhà lại và thay thế bang tiền mặt có được không?

2/ B có quyền cách chức A, bổ nhiểm C hay không? B là chủ tịch Hội đồng thành viên

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: P.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Nội dung trả lời:

2.1 Nếu được sự đồng ý của các bên B muốn rút căn nhà lại và thay thế bang tiền mặt có được không ?

Theo Điều 48 khoản 2 Luật doanh nghiệp năm 2014:

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Theo quy định trên thì pháp luật chỉ đặt ra quy định về điều kiện được phép thay đổi loại tài sản góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mà không có quy định cụ thể về vấn đề thay đổi tài sản góp vốn của thành viên sau thời điểm này. Trong khi đó, do bạn không nói cụ thể việc B có ý định thay đổi loại tài sản góp vốn diễn ra vào thời điểm nào (trước hay sau thời gian 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn theo hướng sau đây:

- Thứ nhất: Nếu việc thay đổi này diễn ra trong thời gian 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Trường hợp này theo quy định trên  khi có sự thay đổi tài sản góp vốn trong trường hợp cụ thể của B là thay đổi từ tài sản cố định (căn nhà) sang góp bằng tiền mặt thì B phải có sự thỏa thuận của đa số các thành viên còn lại và tài sản đóng góp phải tương ứng với tỷ lệ vốn góp như đã cam kết.

- Thứ hai: Nếu việc thay đổi này diễn ra sau thời gian 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Do pháp luật không có quy định trong trường hợp này nên nếu muốn thực hiện việc chuyển đổi loại tài sản góp vốn bạn cần căn cứ vào quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp để xác định có thực hiện được việc chuyển đổi này không

2.2 B có quyền cách chức A, bổ nhiểm C hay không? B là chủ tịch Hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 2 Điều 57, Luật doanh nghiệp năm 2014, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Theo đó, theo quy định trên thì Luật doanh nghiệp không có quy định cho phép Chủ tịch Hội đồng thành viên được phép cách chức, hay bổ nhiệm các chức danh trong công ty. Tuy nhiên,  nếu trong Điều lệ công ty bạn có nêu rõ Chủ tịch Hội đồng thành viên  có quyền cách chức, bổ nhiệm các thành viên khác thì B mới có quyền cách chức A, bổ nhiệm C. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  1900.6162  hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật MInh Khuê