Góp vốn bằng tài sản

Góp vốn bằng tài sản là việc tổ chức, cá nhân đưa tài sản của cá nhân, tổ chức của mình vào doanh nghiệp để tiến hành hoạt động kinh doanh. Người góp vốn bằng tài sản sẽ trở thành cổ đông hoặc thành viên góp vốn dựa trên số tài sản thực tế đã góp được quy đổi thành giá trị tương ứng theo phần vốn góp hoặc cổ phần. Chuyên mục: "Góp vốn bằng tài sản" phân tích tất cả các hoạt động góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp để kinh doanh hoặc góp vốn bằng tài sản dưới dạng hợp đồng.

Bài tư vấn về chủ đề Góp vốn bằng tài sản

Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp?

Nguyên tắc định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp?
Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Vậy, định giá tài sản góp vốn của các thành viên trong công ty như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Các loại tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn trong công ty?

Các loại tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn trong công ty?
Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Vậy, định giá tài sản góp vốn của các thành viên trong công ty như thế nào?

Có phải nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản không ? Tính thuế chuyển nhượng đối với bất động sản góp vốn ?

Có phải nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản không ? Tính thuế chuyển nhượng đối với bất động sản góp vốn ?
Có phải đóng thuế của công ty khi có công ty khác góp vốn ? Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản có hiệu lực hay không ? Tư vấn về xử lý thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp định giá quá cao tài sản góp vốn vào công ty ? Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi góp tài sản vào công ty ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Đơn vị sự nghiệp công lập có được góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp hay không ?

Đơn vị sự nghiệp công lập có được góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp hay không ?
Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên ? Có thêm người muốn góp vốn vào công ty TNHH thì phải làm hợp đồng gì ? Hình thức góp vốn bằng tài sản vào công ty trong quá trình hoạt động ? Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, cam kết góp vốn ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thủ tục tăng vốn điều lệ bằng tài sản góp vốn ? Cách chuyển phần vốn góp trong công ty thực hiện thế nào ?

Thủ tục tăng vốn điều lệ bằng tài sản góp vốn ? Cách chuyển phần vốn góp trong công ty thực hiện thế nào ?
Thay đổi loại hình doanh nghiệp và tăng tỷ lệ vốn góp như thế nào ? Thủ tục góp vốn bằng máy móc ? Thực hiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH như thế nào ? Quy định về góp vốn dự án đầu tư của công ty mẹ và công ty con ? và các vấn đề liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Quy định pháp luật về tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp

Quy định pháp luật về tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn trong doanh nghiệp
Khi các thành viên, cổ đông sáng lập góp vốn vào công ty thì ngoài tài sản góp vốn ngoài Đồng Việt Nam, vàng thì cũng có thể góp vốn bằng các loại tài sản khác như: bất động sản, máy móc, thiết bị sản xuất,... đây là những tài sản mà doanh nghiệp cần thực hiện định giá. Như vậy, vấn đề đặt ra là pháp luật quy định như thế nào về việc định giá đối với các loại tài sản này trong doanh nghiệp. Cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Thủ tục đăng ký thay đổi loại tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện thế nào ?

Thủ tục đăng ký thay đổi loại tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện thế nào ?
Tư vấn về vấn đề quyền hạn của người góp vốn chính trong công ty TNHH có 3 thành viên ? Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH ? Công ty nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên ? và các vấn đề khác liên quan đến việc góp vốn sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Tư vấn quy định về tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ?

Tư vấn quy định về tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ?
Tư vấn thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty ? Tư vấn phương thức góp vốn hợp pháp trong công ty cổ phần ? Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty ? Đưa tài sản trở thành tài sản góp vốn vào công ty như thế nào ? Quy định về góp vốn bằng tài sản mới nhất ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng