DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 2010 TẠI VIỆT NAM

STT

Tên Công ty

01

Công ty Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia - SCCT (TNHH)

02

Công ty Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán Hạ Long

03

Công ty TNHH Kiểm toán Thuỷ Chung

04

Công ty TNHH Kiểm toán AS

05

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán HP

06

Công ty TNHH Kiểm toán M&H

07

Công ty TNHH Kế Toán Kiểm toán Tư Vấn Việt Nam

08

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu

09

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu

10

Công ty TNHH Quản trị Tiên Phong

11

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt

12

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức

13

Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài Gòn

14

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam

15

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng

16

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập

17

Công ty TNHH Mê Kong

18

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

19

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt

20

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Thanh Đức

21

Công ty TNHH Hoàng và Thắng

22

Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

23

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á (AEA AUDIT)

24

Công ty TNHH Quản lý Kế toán Kiểm toán Tư vấn Tuyên và Mai

25

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

26

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh Sáng Á Châu

27

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế ATC

28

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính D.N.P

29

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Phần mềm TDK

30

Công ty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam

31

Công ty TNHH Hằng Minh

32

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam

33

Công ty TNHH V.A.I

34

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Sài Minh

35

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

36

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán độc lập Việt Nam

37

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán Trung Tín Đức

38

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán A.P.B

39

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát

40

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam

41

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Tài chính - Thuế Kiểm toán COM.PT

42

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ

43

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Đức - Anh

44

Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam

45

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN

46

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán An Phát (APS)

47

Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt

48

Công ty TNHH Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam

49

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC-Việt Nam

50

Công ty TNHH tư vấn DCPA

51

Công ty TNHH Kiểm toán Hồng Hà

52

Công ty TNHH Tư vấn Chuyên nghiệp

53

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC

54

Công ty TNHH Kiểm toán Miền Trung

55

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính và Đầu tư Việt Nam

56

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam

57

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ đô

58

Công ty TNHH Kiểm toán Quang Minh

59

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế A.T.A.X

60

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

61

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

62

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính A.F.C.C

63

Công ty TNHH Kiểm toán APEC

64

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Vạn An

65

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á

66

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Mai

67

Công ty TNHH Kiểm toán Thanh Hoá

68

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Âu

69

Công ty TNHH Kiểm toán KTV

70

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

71

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Doanh nghiệp KTC

72

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương

73

Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc

74

Công ty TNHH VNC Kiểm toán

75

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNSC

76

Công ty TNHH Kiểm toán Thế Giới Mới

77

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

78

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu (VAC)

79

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Thanh Minh Nhật

80

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính - Kế toán và Kiểm toán 3T

81

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn TKT

82

Công ty TNHH Kiểm toán Vũ Hồng

83

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Dương

84

Công ty TNHH Kiểm toán ASC

85

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội

86

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AAFC)

87

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

88

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT

89

Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

90

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Biên Hoà (BHAAC)

91

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh

92

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVINA)

93

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính và Kiểm toán Hàn Việt (HANVIFA)

94

Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

95

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

96

Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

97

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

98

Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế UNISTARS

99

Công ty TNHH Kiểm toán VFA

100

Công ty TNHH Kiểm toán Á Châu

101

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

102

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính - Kế toán và Kiểm toán Quốc tế IAFC

103

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội

104

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Hiển Long

105

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Hà Nội (AUS)

106

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Thành

107

Công ty TNHH Kiểm toán Gốc Việt

108

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AFP

109

Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL

110

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn SUP

111

Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp Công nghệ thông tin Đại Nam

112

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán LOGOS

113

Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán Thủ đô

114

Công ty TNHH Kiểm toán SCS Global

115

Công ty TNHH Kiểm toán Toàn Cầu

116

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thiên Việt

117

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Á Châu

118

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

119

Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam

120

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Long

121

Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí tuệ

122

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính SUP

123

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất

124

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Định giá Việt Nam

125

Công ty HD Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất

126

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Nam Việt

127

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

128

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

129

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học

130

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

131

Công ty TNHH BDO Việt Nam

132

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)

133

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

134

Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội

135

Công ty TNHH Kiểm toán DTL

136

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

137

Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

138

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A

139

Công ty TNHH Kiểm toán U&I

140

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA

141

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

142

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

143

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

144

Công ty Hợp danh Kiểm toán Hợp nhất Phương Đông

145

Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Quốc gia Việt Nam

146

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC - ACAGROUP)

147

Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư Tài chính Nam Việt (VIETAUDITOR)

148

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

149

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

150

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

151

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

152

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

153

Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

154

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

155

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

156

Công ty TNHH Mazars Việt Nam

 Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn pháp luật thuế, gọi: 1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế  - Công ty luật Minh Khuê