1. Điều kiện được tách thửa đất ở tại tỉnh Hòa Bình

Tách thửa đất hay trong dân gian còn gọi là tách sổ đỏ, phân lô bán nền thực chất là một quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hay nhiều người khác vì một mục đích nào đó. Việc tách thửa thường diễn ra trong các hoạt động chuyển nhượng, mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất, chia thừa kế hay tách sổ đỏ cho từng thành viên trong đất được cấp cho hộ gia đình. Và việc tách thửa này phải đảm bảo các điều kiện sau đây theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp lý khác có liên quan:

- Thứ nhất, mảnh đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Với trường hợp nhận thừa kế mà tất cả người thừa kế đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 186 thì người nhận thừa kế đó khồn cần phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng họ vẫn sẽ được quyền chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo điều kiện quy định tại khaonr 3 Điều 186

- Thứ hai, mảnh đất muốn tách thửa phải không có tranh chấp. Nếu tại thời điểm đề nghị tách thửa mà thửa đất đó đang có đơn khiếu nại, khởi kiện hay tố cáo thì người sử dụng mảnh đất này không được thực hiện thủ tục tách thửa đất 

- Thứ ba, cũng tương tự như trên, mảnh đất muốn tách thửa cũng không thuộc trường hợp bị kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án. Những mảnh đất đang bị kê biên cưỡng chế tài sản thi hành án hoặc đang thực hiện quyết định trong một bản án nhất định của Tòa án thì không được phép tiến hành thủ tục tách thửa cho những mảnh đất này

- Thứ tư là mảnh đất vẫn nằm trong thời hạn sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất tức là những loại đất có thời hạn sử dụng nhất định trong vòng 20 năm, 30 năm hoặc 50 năm... Nếu hết thời hạn nay, người sử dụng đất không làm thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất thì nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất. Do vậy khi muốn tách thửa, chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý đến thời hạn sử dụng đất, xem xem đất có thuộc đất có thời hạn sử dụng hay không

- Thứ năm, mảnh đất sau khi tách thửa xong phải đảm bảo điều kiện về hạn mức tối thiểu cho việc tách thửa. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định cụ thể tại Quyết định 26/2014. 

- Thứ sáu, việc tách thửa phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

- Và cuối cùng bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu thêm việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân xư nông thôn, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

 

2. Những lưu ý khi tách thửa đất ở tại Hòa Bình

Ngoài việc phải đáp ứng đủ các điều kiện tách thửa đất ở nêu trên tại tỉnh Hòa Bình, thì bên cạnh đó Luật Minh Khuê sẽ gửi đến quý độc giả một số lưu ý nhỏ khi tiến hành việc tách thửa tại nơi đây như sau:

- Diện tích tối thiểu để tách thửa như quy định bao gồm diện tích của phần đất được tách thửa (hình thành mới) và diện tích của phần đất còn lại sau khi tách thửa đều phải đảm bảo quy định hạn mức tối thiểu của đất ở. Trong trường hợp sau khi tách thửa, diện tích của một trong hai loại đất ở trên mà không đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu thì quý khách có thể cân nhắc một trong hai phương án sau đây để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Thứ nhất, nếu diện tích đất tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định, quý khách có thể tiến hành thủ tục xin hơp thửa đất đối với thửa đất liền kề, cùng một mục đích sử dụng. Lúc này hai thủ tục sẽ tiến hành song song cùng lúc với nhau và quý khách sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất hình thành sau khi hợp thửa

+ Thứ hai, nếu trong trường hợp không có mảnh đất liền kề, mà quý khách đang muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thay vì tiến hành thủ tục tách thửa, quý khách có thể thỏa thuận cùng với bên kia đứng tên chung trên một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được cấp cho mảnh đất gốc. Tức đây là trường hợp đồng sở hữu.

- Diện tích tối thiểu sẽ không bao gồm phần chỉ giới xây dựng, hành lang an toàn giao thông,...

 

2. Điều kiện về diện tích tách thửa đất ở tại tỉnh Hòa Bình

Về diện tích tách thửa đất ở tối thiểu tại tỉnh Hòa Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định tại Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND như sau:

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây:

- Đối với đất ở tại đô thị của các phường tại thành phố Hòa Bình, đất ở tại thị trấn của các huyện: diện tích phải lớn hơn hoặc bằng 36 mét vuông: chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông phải lớn hơn hoặc bằng 3 mét, chiều sâu thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 3 mét

- Đối với đất ở tại các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình: diện tích phải lớn hơn hoặc bằng 50 mét vuông, chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4 m, chiều sâu thửa đất cũng lớn hơn hoặc bằng 4 mét 

Trường hợp thửa đất mới tách là thửa đất đa mục đích, diện tích đất ở cũng phải đáp ứng điều kiện quy định như trên. 

Trường hợp đất vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thì diện tích tách thửa để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở tối thiểu được áp dụng theo quy định trên.

Lưu ý: Diện tích đất tách thửa tối thiểu không áp dụng trong các trường hợp sau:

+ Nếu đất đang sử dụng, chưa tách thửa mà có diện tích và kích thước nhỏ hơn so với mức quy định ở trên và được hình thành từ trước ngày 20 tháng 6 năm 2013 (ngày quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có hiệu lực) mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định thì vẫn sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận. 

+ Đất tách thửa đêt hiến tặng đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và hiến tặng đất xây dựng nhà ở tình thương, nhà ở tình nghĩa mà không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

3. Trường hợp không được phép tách thửa đất ở tại tỉnh Hòa Bình

- Các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

- Không được cấp giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có ít nhất một thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định về diện tích tối thiểu tách thửa. Trừ trường hợp tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giất chứng nhận cho thửa đất mới đảm bảo các điều kiện quy định.

 

4. Trình tự, thủ tục thực hiện việc tách thửa đất ở tại tỉnh Hòa Bình

Để việc tách thửa được thực hiện hợp pháp, người có nhu cầu tách thửa cần làm một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất gửi lên Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hoặc có thể nộp trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. 

Thành phần hồ sơ tách thửa rất dễ dàng chuẩn bị, chỉ cần một đơn đề nghị tách thửa được làm theo Mẫu số 11/ĐK đính kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và một Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Trong trường hợp nhận thừa kế thì có thêm di chúc hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản, trong trường hợp tặng cho thì có thêm hợp đồng tặng cho...

Sau đó, quý khách tiến hành nộp hồ sơ lên môt trong các cơ quan có thẩm quyền nêu trên. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thưc hiện các công việc của mình trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, quý khách sẽ đến cơ quan đã nộp hồ sơ để nhận kết quả hoàn tất việc tách thửa là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Bản trích lục thửa đất. Đối với các nơi vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, các xã thuộc miền núi, hải đảo thi thời gian làm việc có thể kéo dài thêm nhưng không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Cần lưu ý rằng thời gian trên không ao gồm thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật cũng như thời gian trưng cầu giám định.

 

5. Nghĩa vụ tài chính cần thực hiện đối với việc tách thửa đất ở tại Hòa Bình

Việc tách thửa đất tại Hòa Bình phải đóng những loại phí nào, có đắt đỏ không đều là những vấn đề mà mọi người dân đều quan tâm khi tiến hành thủ tục tách thửa tại tỉnh Hòa Bình nói riêng và các tỉnh thành khác trên cả nước nói chung

Nếu chỉ tách thửa đất và để đó thôi thì người dân chỉ cần trả phí đo đạc và lệ phí làm bìa mới nếu có. Loại phí đo đạc là khoản tiền trả cho tổ chức dịch vụ đo đạc chứ không phải nộp cho Nhà nước nên khoản tiền sẽ tùy theo giá dịch vụ của từng địa phương. Còn phí làm bìa mới (Phí cấp giấy chứng nhận) thì căn cứ theo Thông tư 85/2019/TT-BTC cũng do Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định theo từng trường hợp cụ thể, thường là từ 100.000 đồng trở xuống

Nếu việc tách thửa đi kèm với mục đích chuyển nhượng, tặng cho một phần đất hoặc tách thửa để chia đất giữa các thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất thì cần đóng thêm cả lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ, thuế thu nhập cá nhân. Trong đó phí thẩm định hồ sơ cũng tương tự như lệ phí cấp bìa mới. Còn đối với lệ phí trước bạ được nộp cho văn phòng đăng ký đất đai theo cấp có thẩm quyền nếu không thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, thì căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 3 Thoogn tư 13/2022/TT-BTC, lệ phí trước bạ được tính như sau:

- Trường hợp giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho cao hơn giá đất trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định thì:

Lệ phí trước ba = 0.5% (giá tại hợp đồng x m vuông)

Nếu trên hợp đồng ghi tổng số tiền, giá trị tổng của thửa đất thì sẽ lấy 0.5% x với tổng số tiền có ghi trong hợp đồng

- Trường hợp giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thấp hơn hoặc bằng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định thì:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x (giá đất tỏng hợp đồng x giá một m vuông)

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân cũng tương tự, nếu không thuộc trường hợp được miễn thuế thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp sau khi tách thửa để tặng cho, mua bán sẽ là 2% giá chuyển nhượng được ghi trong hợp đồng

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất ở Hòa Bình mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!