1. Hỏi về xếp loại công chức của giáo viên sinh con thứ ba?

Xin hỏi luật sư, câu hỏi 1: Tháng 03 năm 2017 tôi sinh con thứ ba. Năm học 2017- 2018, nhà trường xếp loại công chức của tôi là loại yếu vì vi phạm chính sách dân số. Trong năm học 2017 - 2018, tôi đã cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được nhà trường ghi nhận. Nhưng trong năm học này, tôi lại bị xếp loại công chức trung bình vì vi phạm chính sách dân số trong năm học 2017 - 2018.

Tôi xin hỏi: Nhà trường xếp loại tôi như vậy đúng hay sai?. Đến bây giờ tôi chưa nhận được quyết định kỷ luật của UBND huyện. Xin luật sư cho tôi biết sau thời gian nào nữa nếu UBND huyện không ra quyết định kỷ luật tôi thì tôi không phải chịu hình thức kỷ luật vi phạm chinh sách dân số?

Câu hỏi 2: Đồng nghiệp của tôi cũng vi phạm chính sách dân số. Cháu bé gần 03 tuổi rồi nhưng cho đến nay vẫn không nhận được quyết định kỷ luật của UBND huyện nên trong 3 năm liền đều bị xếp loại công chức yếu và trung bình vì lí do vi phạm chính sách dân số. Xin hỏi luật sư: Cách xếp loại của trường như vậy có đúng không? Quá thời hạn 24 tháng theo quy định của Chính phủ thì đồng nghiệp của tôi có bị xử lý kỷ luật nữa không?

Người gửi: dung nguyễn thị

Hỏi về xếp loại công chức của giáo viên sinh con thứ ba?

Trả lời:

Bạn thân mến, thắc mắc của bạn được giải quyết như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật viên chức năm 2010 thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân thành các loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Do vậy mỗi năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá viên chức để xếp loại, đánh giá viên chức đó. Nên việc nhà trường lấy lý do bạn vi phạm chính sách dân số năm học 2017 – 2018 để đánh giá xếp loại bạn năm học 2017-2018 là không đúng. Và cách xếp loại của trường đối với đồng nghiệp của bạn cũng không đúng.

Tại Điều 53 Luật viên chức năm 2010 quy định:

"1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 04 tháng."

Như vậy, với trường hợp của bạn thì sau 24 tháng kể từ lúc bạn vi phạm chính sách dân số thì bạn không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Đối với đồng nghiệp của bạn thì tới lúc quá thời hạn 24 tháng đồng nghiệp của bạn không phải chịu kỷ luật nữa.

Các bạn nên làm đơn Khiếu nại tới Hiệu trưởng nhà trường để yêu cầu xử lý, nếu nhà trường không giải quyết thỏa đáng cho các bạn thì bạn có thể nộp đơn tới cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý nhà trường để giải quyết.

>> Xem ngay: Giáo viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào?

>> Xem thêm:  Phạm vi, đối tượng điều chỉnh luật lao động mới được mở rộng ?

2. Bị xử lý kỷ luật sinh con thứ ba như thế nào?

Thưa luật sư, tôi có một việc trình bày như sau: Tôi sinh con thứ 3 ngày 23 tháng 01 năm 2015, trong thời gian từ đó đến nay ban chấp hành công đoàn không nhắc gì đến việc kỷ luật tôi gì cả. Cho đến ngày 04 tháng 04 năm 2018. Bảo tôi là viết bản kiểm điểm để làm kỷ luật tôi. Như vậy tôi hỏi con tôi đã được 37 tháng thì thời điểm này có còn thời hiệu kỷ luật nữa hay không? Có phải ban chấp hành làm sai quy định không? Cảm ơn!
- Đỗ Thị Tuyết -

>> Xem thêm:  Năm 2021, một số thuật ngữ mới được áp dụng trong luật lao động

3. Sinh con thứ ba có bị sự phạt không?

Thưa Luật sư, cho em hỏi hiện tại thì vợ chồng em mới con thứ ba. Nên em muốn hỏi luật sư có thể cho em biết hiện luật pháp Việt Nam có điều khoản nào mà sinh con thứ ba thì phạt không ạ? Cảm ơn!
- Sung A Phua -

>> Xem thêm:  Quy định về thương lượng tập thể có nhiều điểm mới ?

4. Xếp loại giáo viên sinh con thứ ba?

Thưa luật sư. Bạn tôi là giáo viên mầm non, mới sinh con thứ 3 nên bị đánh giá xếp loại là không hoàn thành nhiệm vụ trong khi bạn ấy vẫn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xin luật sư cho tôi biết, nhà trường xếp loại bạn tôi như vậy có đúng không? Trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 đối với trường hợp bạn của bạn, vì cô ấy là viên chức và sinh con thứ ba, thì hình thức xử lý kỷ luật với bạn của bạn lúc này sẽ áp dụng quy định Chương 2 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Chính vì vậy, bạn của bạn có bị xử lý kỷ luật hay không phụ thuộc vào đơn vị mà bạn của bạn đang công tác có quy định tại nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ theo quy định của Luật Viên chức năm 2010 thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân thành các loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Do vậy mỗi năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá viên chức để xếp loại, đánh giá viên chức đó căn cứ Điều 56 Luật Viên chức năm 2010:

"Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức

1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.

4. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý.

5. Viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị sự nghiệp công lập phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế.

6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định."

Điều 28 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; quy định như sau về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

"Điều 28. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc."

Như vậy, tủy thuộc vào việc bạn của bạn bị xử lý kỷ luật dưới hình thứcnào thì sẽ được đánh giá, xếp loại tương ứng.

>> Tham khảo bài viết liên quan:Ly hôn khi là đảng viên dự bị ? Sinh con thứ ba có còn bị kỷ luật theo quy định mới?

>> Xem thêm:  Quy định mới luật lao động về đối thoại tại nơi làm việc ? Điểm mới của thỏa ước lao động tập thể ?

5. Xét thi đua đối với công chức khi sinh con thứ ba?

Kính chào công ty Luật Minh khuê! Tôi là giáo viên miền núi. Năm học 2014 - 2015 tôi sinh con thứ 3. Năm học đó, tôi xếp loại công chức là hoàn thành nhiệm vụ. Năm học 2015 - 2016 cuối năm tôi được xét là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng khi Sở Giáo dục xét thi đua thì thấy rằng đơn vị tôi có người sinh con thứ 3 nên không xét cho trường tôi lao động tiên tiến xuất sắc nữa, cho nên trường tôi giảm số người được công nhân lao động tiên tiến.
Trong đó có 13 giáo viên trường tôi, và tập thể trường chỉ được công nhận là tập thể lao động tiên tiến. Vậy là nhà trường phải cắt đi 13 giáo viên từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống thành hoàn thành nhiệm vụ. Còn tôi từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống không hoàn thành nhiệm vụ. Nhà trường có giải thích là vì tôi mà 13 giáo viên và trường bị liên lụy. Tôi xin hỏi nhà trường xét tôi như vậy đúng hay sai?
Tôi xin chân thành cảm ơn .

Xét thi đua đối với công chức khi sinh con thứ 3?

Luật sư tư vấn Luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 10 Pháp lệnh Dân số sửa đổi, bổ sung năm 2008 quy định:

"Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản

1. Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con.

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định."

Đối với Đảng viên vi phạm chính sách dân số thì xử lý kỷ luật về đảng theo Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình quy định như sau:

"Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định."

Hiện nay, có một số Bộ, Ngành đã ban hành Thông tư, quyết định; Hội đồng nhân dân ở một số tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên. Theo đó, hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức vi phạm được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ, Ngành, Địa phương nơi cán bộ, công chức đó công tác.

>> Xem thêm: Hỏi về thủ tục ly hôn của đảng viên? Đảng viên sinh con thứ ba có bị kỷ luật Đảng không?

>> Xem thêm:  Cảnh cáo là gì ? Khái niệm về hình phạt kỷ luật cảnh cáo ?

6. Viên chức sinh con thứ 3 bị xử lý kỷ luật?

Xin hỏi: tôi là viên chức - giáo viên trung học cơ sở. Năm 2019, tôi muốn sinh con thứ 3 thì có bị xử phạt gì không? Xin trân trọng cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Hôn nhân trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Pháp lệnh dân số 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, theo đó, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một hoặc hai con trừ trường hợp đặc biệt.

Trường hợp bạn sinh con thứ ba thì có thể bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách theo quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trách nhiệm bồi thường và hoàn trả của viên chức như sau:

"Điều 10. Khiển trách

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

3. Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng;

4. Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

5. Gây mất đoàn kết trong đơn vị;

6. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

7. Sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

8. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức."

Kèm theo đó, bạn sẽ bị kéo dài thời hạn nâng lương 3 tháng theo quy định tại Luật Viên chức 2010:

"Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức

1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp."

>> Bài viết tham khảo thêm: Vợ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản không?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Viên chức là gì ? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức được hiểu thế nào ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy định về Tạm đình chỉ công tác như thế nào?

Trả lời:

1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ.

2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Câu hỏi: Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức gồm những gì?

Trả lời:

1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.

4. Viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý.

5. Viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị sự nghiệp công lập phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế.

6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định.

Câu hỏi: Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Trả lời:

1. Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.