Công văn nêu rõ: đối tượng được cấp mã số thuế (MST) cá nhân là người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công kê khai đăng ký thuế TNCN thông qua tổ chức trả thu nhập.

Với việc tận dụng những ưu thế của dịch vụ internet và bưu điện, thủ tục và quy trình đăng ký mã số thuế cá nhân trở nên rất đơn giản, thuận tiện; theo đó cá nhân làm công ăn lương không phải trực tiếp đến cơ quan thuế để đăng ký thuế mà sẽ được hướng dẫn, cung cấp ứng dụng nhập tờ khai đăng ký thuế cho các tổ chức trả thu nhập. Tổ chức trả thu nhập thực hiện nhập tờ khai đăng ký thuế vào ứng dụng và kết xuất ra file dữ liệu tải lên website www.tncnonline.com.vn  hoặc qua đĩa mềm, CDROM, USB gửi cho cơ quan thuế, sau đó in bảng kê đăng ký thuế từ dữ liệu đã được nhập vào ứng dụng, đóng dấu và ký xác nhận gửi cho cơ quan thuế qua đường bưu điện.

Tư vấn mới về đăng ký thuế TNCN

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trong khi tổ chức chi trả thu nhập thực hiện lưu hồ sơ ĐKT bằng giấy của các cá nhân để cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu thì Cục Thuế tập trung toàn bộ file dữ liệu của các cơ quan thuế trên địa bàn rồi gửi về Tổng cục Thuế. Sau khi nhận, xử lý và cấp mã số thuế tập trung theo từng địa bàn tỉnh, TP, Tổng cục Thuế sẽ gửi trả lại dữ liệu MST cho các Cục Thuế, trên cơ sở đó, mỗi Chi cục Thuế trực thuộc sẽ nhận lại dữ liệu MST để truyền về cho các tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn, kịp thời thông báo cho các cá nhân làm công ăn lương.

Để đảm bảo việc đăng ký thuế được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương cần thành lập Tổ triển khai ĐKT tại cơ quan thuế; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ Cục Thuế, Chi cục Thuế về các bước thực hiện cấp mã số thuế, vận hành hệ thống ứng dụng ĐKT; Chuẩn bị trang thiết bị, địa điểm, thiết lập hệ thống, ứng dụng. Riêng việc tổ chức tập huấn các bước thực hiện đăng ký thuế cho các tổ chức trả thu nhập sẽ giao cho các cấp Chi cục Thuế đảm nhiệm.

Tổ chức trả thu nhập hướng dẫn người lao động lập hồ sơ ĐKT và khai thông tin trên mẫu 01/ĐK-TNCN kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính tại trang điện tử http://www.gdt.gov.vn. Trường hợp có vướng mắc trong việc cài đặt, sử dụng ứng dụng, tổ chức trả thu nhập liên hệ với bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ của cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể. Nếu chứng minh thư nhân dân của người lao động chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì tổ chức trả thu nhập lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu ngày, tháng của ứng dụng.

Bảng kê hồ sơ ĐKT và file dữ liệu được chuyển đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/8/2009. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ gửi trả kết quả cấp mã số thuế cho tổ chức trả thu nhập dưới dạng bảng kê hồ sơ ĐKT đã có mã số thuế; đồng thời thông báo cụ thể những trường hợp không đủ điều kiện cấp mã số thuế theo thời hạn quy định tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính.

Giải pháp ĐKT nêu trên chỉ áp dụng cho đợt ĐKT đầu tiên trong năm 2009 đối với toàn bộ nhân viên hiện có của tổ chức trả thu nhập. Những cá nhân bổ sung vào làm việc sau đợt đăng ký này thực hiện ĐKT theo quy trình hiện hành.

Việc triển khai sẽ bắt đầu từ đầu tháng 6 và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2009. Sang năm 2010, khi hệ thống đăng ký thuế mới hoàn thành và đưa vào vận hành, các thông tin đăng ký thuế thực hiện trong năm 2009 sẽ được chuyển đổi vào hệ thống mới để kịp thời phục vụ cho việc kê khai quyết toán thuế TNCN.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê