Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi là nguyên đơn trong một vụ án đòi lại nhà cho ở nhờ. Vụ án được Tòa án thụ lý đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa xét xử. Xin hỏi, tôi phải đợi đến bao giờ ? (Người hỏi: Khải hoàn, thành phố HCM)

Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, quy định: “Thời hạn xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời gian chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và khồng quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này”.

Vụ kiện đòi lại nhà cho ở nhờ của ông thuộc tranh chấp quy định tại khoản 2, Điều 26 của Bộ luật này (Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tải sản). Vì vậy, thời hạn xét xử vụ án này là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án; nếu vụ án phức tạp, do sự kiện bất khả kháng, hoặc trở ngại khách quan thì có thể gia hạn thêm 02 tháng.

Ông có thể căn cứ vào thời hạn quy định như trên để biết rằng vụ án của mình vẫn còn trong thời hạn xét xử hay đã quá thời hạn xét xử cho phép.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)