Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu biên bản"

mẫu biên bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu biên bản.

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, tài sản, công việc mới năm 2022

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, tài sản, công việc mới năm 2022
Trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn ... việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi chứng từ, tài liệu, hồ sơ - Việc lập biên bản bàn giao là hết sức cần thiết nhằm tránh những tranh chấp trong tương lai:

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2022

Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2022
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu số 01) Ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 và giải đáp một số vướng mắc của người dân liên quan đến việc lập biên bản hoặc xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:

Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất mới nhất 2022

Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất mới nhất 2022
Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất lập như thế nào ? Biên bản họp gia đình có giá pháp lý như thế nào ? Tư vấn về hiệu lực của biên bản họp gia đình ? Cách lập biên bản họp gia đình phân quyền sử dụng đất cho các con ? Tư vấn soạn thảo biên bản thỏa thuận về việc sinh sống chung một nhà ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất năm 2022

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất năm 2022
Thưa Luật sư, Luật sư cho em xin biên bản thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại giữa bên A và bên B. Nếu được xin phân tích và giải thích một số vấn đề pháp lý liên quan hoặc cần lưu ý khi lập biên bản thỏa thuận này. Cảm ơn luật sư! (Người hỏi: Thanh Phương, Hà Nội).

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2022

Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2022
Cách nội dung bắt buộc phải có của biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? Cách lập Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ? Quy định về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn theo quy định mới nhất hiện nay của pháp luật doanh nghiệp:

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần mới 2022

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần mới 2022
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong quá trình hội đồng quản trị họp và biểu quyết thông qua các vấn đề của Công ty cổ phần và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức họp đội đồng quản trị, cụ thể:

Biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý không? Mẫu biên bản ghi nhớ mới nhất

Biên bản ghi nhớ có giá trị pháp lý không? Mẫu biên bản ghi nhớ mới nhất
Khi các bên làm việc lập các biên bản ghi nhớ (biên bản thỏa thuận) và các dạng biên bản khác có nội dung tương đương. Thì các biên bản này có giá trị pháp lý như thế nào ? Cách lập các dạng biên bản ghi nhớ này ? Phân biệt các dạng biên bản này với nhau ? ... và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2022

Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2022
Mẫu biên bản làm việc được lập khi, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần làm việc, thỏa thuận điều khoản gì với một bên nào đó, chứng minh tính xác thực của buổi làm việc, mời bạn đọc tải mẫu Biên bản làm việc thông dụng nhất mà chúng tôi giới thiệu sau đây.

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên
Thông qua nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng cơ sở, chi bộ họp để xét đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng khi đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, mẫu biên bản họp chi bộ này sẽ ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp.

Mẫu biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình

Mẫu biên bản cam kết về tiến độ thi công công trình
Mẫu biên bản cam kết thường được lập dưới dạng các cam kết cụ thể giữa các bên đã xác lập với nhau hợp đồng, khi xảy ra các sự kiện pháp lý ngoài dự liệu hợp đồng, các bên ký biên bản cam kết nhằm đảm bảo thực hiện các nội dung ngoài hợp đồng. Công ty luật Minh Khuê đưa ra biểu mẫu biên bản cam kết để khách hàng tham khảo:

Mẫu biên bản thỏa thuận thành về việc trả nợ

Mẫu biên bản thỏa thuận thành về việc trả nợ
Mẫu biên bản thỏa thuận thành về việc trả nợ là gì bài viết dưới đây công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản thỏa thuận thành về việc trả nợ áp dụng trong trường hợp một cá nhân được ủy quyền trả nợ cho một công ty để Quý khách hàng tham khảo.