1. Quy định hồ sơ năng lực của nhà thầu là gì? Gồm những tài liệu nào?

Hiện nay, việc áp dụng Luật Đấu thầu 2023 cùng các văn bản liên quan vẫn đang gây ra nhiều bất đồng trong việc hiểu rõ về khái niệm "hồ sơ năng lực" của nhà thầu. Không có một định nghĩa cụ thể, nhưng có thể hiểu đơn giản rằng, hồ sơ năng lực của nhà thầu là một bộ sưu tập các tài liệu chứng minh về khả năng thực hiện dự án mà nhà thầu muốn tham gia.
Mỗi gói thầu lại có những yêu cầu riêng biệt tùy thuộc vào lĩnh vực, quy mô và tính chất của dự án. Do đó, việc xây dựng hồ sơ năng lực sẽ không phải là một quy trình chuẩn mực mà sẽ linh hoạt phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, để tạo được ấn tượng tốt nhất, hồ sơ năng lực thường bao gồm những tài liệu cơ bản như: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, danh sách hợp đồng tương tự đã thực hiện, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính có xác nhận từ cơ quan thuế hoặc được kiểm toán.
Ngoài ra, hồ sơ cũng cần cung cấp thông tin về nhân sự thực hiện dự án, bao gồm chứng chỉ và bằng cấp chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhân sự, danh sách các máy móc, thiết bị, tài sản sẵn có của nhà thầu. Điều này giúp bên mời thầu có cái nhìn tổng quan về khả năng và kinh nghiệm thực tế của nhà thầu đối với dự án cụ thể.
Mặc dù có những yêu cầu cơ bản như trên, nhưng cũng không thiếu những yêu cầu cụ thể khác tùy thuộc vào từng dự án. Do đó, việc hiểu rõ và linh hoạt trong việc xây dựng hồ sơ năng lực là rất quan trọng để nhà thầu có thể tham gia một cách hiệu quả vào các gói thầu.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.

 

2. Chi phí duy trì hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT, chi phí duy trì hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được đề ra một cách cụ thể và chi tiết. Cụ thể, mức thu các loại chi phí sử dụng dịch vụ bao gồm:
- Chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống:
+ Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống chỉ được thu một lần khi đăng ký, với mức phí là 550.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
+ Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống là 550.000 đồng cho một năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Đối với nhà thầu, nhà đầu tư, họ sẽ phải nộp chi phí này từ năm thứ hai trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống.
+ Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho một gói thầu và chi phí nộp hồ sơ đề xuất là 220.000 đồng cho một gói thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
+ Chi phí của nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trúng thầu, nhưng không vượt quá 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt, chi phí này sẽ được tính dựa trên giá trị trúng thầu của từng phần hoặc lô riêng biệt.
+ Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá trị hợp đồng, nhưng không vượt quá 2.200.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
- Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống, Báo Đấu thầu: Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển là 330.000 đồng cho một gói thầu hoặc một dự án đối với một thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Theo quy định trong Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT, chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được xác định là 550.000 đồng cho một năm, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều này đồng nghĩa với việc nhà thầu phải thực hiện việc nộp chi phí này hàng năm để duy trì tên và hồ sơ năng lực của mình trên hệ thống.
Đáng chú ý, theo quy định của Thông tư, nhà thầu sẽ bắt đầu nộp chi phí này từ năm thứ hai trở đi sau năm họ đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này có ý nghĩa là nhà thầu sẽ được miễn phí trong năm đầu tiên của việc tham gia hệ thống, nhằm tạo điều kiện cho họ thích ứng và làm quen với quy trình hoạt động trên nền tảng này.
Việc thu phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu là cần thiết để đảm bảo tính ổn định và bền vững của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài chính quan trọng giúp duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ, hỗ trợ các hoạt động đấu thầu diễn ra một cách trơn tru, công bằng và minh bạch hơn.
Trên thực tế, việc nộp chi phí duy trì này cũng đồng nghĩa với việc nhà thầu cam kết và chứng minh sự đầu tư và quan tâm của họ đối với việc tham gia các hoạt động đấu thầu trên nền tảng quốc gia. Đồng thời, cũng là cơ hội để họ tiếp tục khẳng định và phát triển thương hiệu, uy tín của mình trong cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Những chi phí này được quy định rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu, đồng thời cũng giúp điều chỉnh và điều hành việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia một cách hiệu quả.
 

3. Thời điểm nào nhà thầu cần nộp chi phí duy trì trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT, nhà thầu cần tuân thủ việc nộp chi phí duy trì trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đúng vào thời điểm được quy định một cách cụ thể. Chi phí này là chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu trên hệ thống, với thời hạn nộp là trước ngày 01 tháng 4 hàng năm, trừ năm thực hiện đăng ký trên hệ thống.
Điều đáng chú ý là nhà thầu không phải nộp chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống đối với những năm mà trạng thái tài khoản của họ được chính thức thông báo tạm ngừng trong cả năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Điều này có nghĩa là trong trường hợp tài khoản của nhà thầu bị tạm ngừng hoạt động suốt cả năm, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm nộp chi phí duy trì trong năm đó.
Theo quy định của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT, nếu nhà thầu đã nộp chi phí duy trì cho nhiều năm liên tiếp, với tối đa là 05 năm, thì số tiền này sẽ được khấu trừ tương ứng theo từng năm. Điều này có ý nghĩa là khi nhà thầu đã đăng ký và nộp chi phí duy trì cho nhiều năm liên tiếp, họ sẽ nhận được một ưu đãi về mặt tài chính. Số tiền mà họ đã nộp cho những năm tiếp theo sẽ được trừ đi từ số tiền đã nộp trước đó, tùy theo số năm mà họ đã đăng ký.
Tuy nhiên, trong trường hợp nhà thầu đăng ký tạm ngừng tài khoản trên Hệ thống trong cả năm, số tiền đã nộp còn lại sẽ được bảo lưu và tự động khấu trừ cho các năm tiếp theo sau khi họ đăng ký khôi phục tài khoản trên Hệ thống. Điều này làm cho việc quản lý tài chính của nhà thầu trở nên linh hoạt hơn, họ có thể tạm ngừng hoạt động trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không lo lắng về việc mất số tiền đã nộp.
Quy định này không chỉ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí mà còn thúc đẩy họ duy trì một mối quan hệ ổn định và liên tục với hệ thống. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự linh hoạt và sẵn lòng hỗ trợ của cơ quan quản lý đối với các nhà thầu trong quá trình hoạt động trên nền tảng này. Nhờ có những quy định rõ ràng và linh hoạt như vậy mà hoạt động đấu thầu trở nên minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn.
Quy định này nhấn mạnh vào việc duy trì tính minh bạch và công bằng trong quá trình hoạt động của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc quản lý và sử dụng tài khoản của mình một cách hiệu quả.
 

Xem thêm bài viết: Quy định về việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình?

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn