Luật sư tư vấn về chủ đề "án treo"

án treo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề án treo.

Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo
Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Đây là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù đáp ứng đủ điều kiện để hưởng án treo.

Bàn về chế định án trong luật hình sự Việt Nam

Bàn về chế định án trong luật hình sự Việt Nam
Chế định án treo được ra đời rất sớm trên thế giới, ở các nước khác nhau thì chế định án treo được quy định mỗi cách khác nhau. Theo Luật hình sự Việt Nam, án treo là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

Thi hành án treo, hình phạt trục xuất và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng?

Thi hành án treo, hình phạt trục xuất và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng?
Thi hành án hình sự và thực hiện tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án là hai bước kế tiếp nhau. Tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người chấp hành xong hình phạt ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và trở thành người lương thiện...

Thi hành các hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất và án treo?

Thi hành các hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất và án treo?
Người chấp hành án là người bị kết án, phải chịu hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành. Bản án, quyết định của Tòa án có thể tuyên với nội dung một trong các hình phạt sau: cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất, án treo, phạt tù, chung thân, ...

Địa vị pháp lý của người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo ?

Địa vị pháp lý của người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo ?
Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Án treo được hiểu là việc tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá ba năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Thủ tục xoá án tích trong tố tụng hình sự

Thủ tục xoá án tích trong tố tụng hình sự
Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Tái phạm, hệ thống và các loại hình phạt, tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự, đại xá và án treo trong pháp luật hình sự giai đoạn 1945 - 1955

Tái phạm, hệ thống và các loại hình phạt, tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự, đại xá và án treo trong pháp luật hình sự giai đoạn 1945 - 1955
Câu hỏi khách hàng: "Các quy phạm: Tái phạm, hệ thống và các loại hình phạt, tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự, đại xá và án treo trong pháp luật hình sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn (1945-1955) được xây dựng như thế nào?"

Có được chuyển nơi cư trú khi đang thi hành án treo không?

Có được chuyển nơi cư trú khi đang thi hành án treo không?
Thưa luật sư, chồng tôi được tòa cho hưởng án treo 1 năm, thời gian thử thách là 2 năm. Hiện chồng tôi đã chấp hành xong 1 năm án treo và 2 tháng thử thách rồi. Tôi được mẹ đẻ cho một mảnh đất ở tỉnh khác để làm ăn. Vậy xin hỏi liệu vợ chồng tôi có thể chuyển đến ở mảnh mới kia không. Xin cảm ơn!

Quy định của pháp luật về rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo

Quy định của pháp luật về rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo
Xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo là việc Tòa án quyết định cho người được hưởng án treo chấp hành thời gian thử thách với mức ít hơn mức hình phạt của bản án đã tuyên, khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật? Điều kiên, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Người đang thi hành án treo có được đi làm công ty không? Quy định về thời gian thử thách của án treo

Người đang thi hành án treo có được đi làm công ty không? Quy định về thời gian thử thách của án treo
Khi được hưởng án treo, người phạm tội sẽ không bị cách ly khỏi cộng đồng. Cũng giống như những người khác, họ cần phải có tiền để sinh hoạt, ăn ở. Nhu cầu về lao động là một nhu cầu chính đáng. Vậy liệu rằng, người bị án treo có được đi làm hoặc quay lại làm công việc trước khi phạm tội hay không?