ASEAN

Bài tư vấn về chủ đề ASEAN

Những nước thành viên sáng lập tổ chức ASEAN là?

Những nước thành viên sáng lập tổ chức ASEAN là?
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 08/8/1967 tại Băng-cốc, Thái Lan với sự tham gia của 5 quốc gia thành viên ban đầu là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này thông qua bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé!

ASEAN là gì? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ASEAN

ASEAN là gì? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ASEAN
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập trên cơ sở Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philippin và Inđônêxia kí tại Băngkôc (Thái Lan) ngày 08.8.1967.

Các tiêu chí thành viên của ASEAN được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiến chương ASEAN? Phân tích vai trò của hoạt động công nhận lẫn nhau trong thương mại dịch vụ của ASEAN?

Các tiêu chí thành viên của ASEAN được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiến chương ASEAN? Phân tích vai trò của hoạt động công nhận lẫn nhau trong thương mại dịch vụ của ASEAN?
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập trên cơ sở Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philippin và Inđônêxia kí tại Băngkôc (Thái Lan) ngày 08.8.1967.

Tổng quan về hệ thống pháp luật các nước ASEAN

Tổng quan về hệ thống pháp luật các nước ASEAN
Mỗi quốc gia ASEAN với những đặc điểm riêng về lịch sử, truyền thống, địa lí, thành phần dân cư, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, tôn giáo... là nền tảng tạo nên sự đa dạng về xã hội và hệ thống pháp luật cho khu vực này.

Vai trò của tổ chức ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, giải quyết tranh chấp biển Đông

Vai trò của tổ chức ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, giải quyết tranh chấp biển Đông
ASEAN là một tổ chức khu vực của các quốc gia Đông Nam Á, là một diễn đàn để các quốc gia trong khu vực thiết lập các mối quan hệ hợp tác với nhau. Trong bối cảnh hiện nay xuất hiện nhiều mâu thuẫn giữa các quốc gia, vai trò của ASEAN với tính chất là tổ chức quốc tế ngày càng quan trọng.

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN
Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Đảng và Nhà nước ta xác định đây là lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng, một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm.

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations), được thành lập ngày 08/8/1967 tại Bangkok bởi Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước sáng lập là Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Ngày 07/01/1984, Brunei gia nhập ASEAN.

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean
Ngày 20/11/2007 bản Hiến chương của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) gồm 13 chương với 55 điều khoản và 4 phụ lục đã được các nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ của 10 quốc gia thành viên long trọng thông qua và ký tại Sinh -ga-po nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng