Luật sư tư vấn về chủ đề "asean"

asean | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề asean.

Các thiết chế thương mại khu vực hiện nay

Các thiết chế thương mại khu vực hiện nay
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành xu thế tất yếu, các thiết chế điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế càng có ý nghĩa. Bên cạnh các thiết chế thương mại toàn cầu, các thiết chế thương mại khu vực cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

Thiết chế tài phán, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN ?

Thiết chế tài phán, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN ?
Trong khuôn khổ ASEAN, các ttanh chấp giữa các quốc gia thành viên được các bên chủ động giải quyết thông qua thương lượng hoà giải. Nếu không đạt được thoả thuận qua thương lượng thì các bên sẽ thành lập một hội đổng cấp cao (cấp bộ trưởng) để xem xét tranh chấp

Luật tổ chức quốc tế là gì ? Các nguyên tắc của luật tổ chức quốc tế

Luật tổ chức quốc tế là gì ? Các nguyên tắc của luật tổ chức quốc tế
Luật tổ chức quốc tế, ngành luật độc lập của hệ thống pháp luật quốc tế, hình thành trên cơ sở nhu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển các nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc tế để điều chỉnh hoạt động của tổ chức quốc tế (Phạm vi Chương này chì đề cập tổ chức quốc tế liên chính phủ, liên quốc gia,

Circular No. 24/2012/TT-BCT amending and supplementing the Circular No. 21/2010/TT-BCT dated May 17, 2010 of the Ministry of Industry and Trade, on the implementation of the rules of origin provided in the ASEAN trade in goods agreement

Circular No. 24/2012/TT-BCT amending and supplementing the Circular No. 21/2010/TT-BCT dated May 17, 2010 of the Ministry of Industry and Trade, on the implementation of the rules of origin provided in the ASEAN trade in goods agreement
Circular No. 24/2012/TT-BCT dated September 17, 2012 of the Ministry of Industry and Trade amending and supplementing the Circular No. 21/2010/TT-BCT dated May 17, 2010 of the Ministry of Industry and Trade, on the implementation of the rules of origin provided in the ASEAN trade in goods agreement

Decision No. 3188/2005/QD-BTM promulgating amendments and supplements to the Regulation on issuance of Vietnam’s certificate of goods origin - Form D to enjoy preferences under the Agreement on Common Effective Rreferential Tariff

Decision No. 3188/2005/QD-BTM promulgating amendments and supplements to the Regulation on issuance of Vietnam’s certificate of goods origin - Form D to enjoy preferences under the Agreement on Common Effective Rreferential Tariff
Decision No. 3188/2005/QD-BTM dated December 30, 2005 of the Ministry of Trade promulgating amendments and supplements to the Regulation on issuance of Vietnam’s certificate of goods origin - Form D to enjoy preferences under the Agreement on Common Effective Rreferential Tariff (CEPT) scheme for the establishment of the ASEAN free-trade area (AFTA)

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean

Một số vấn đề pháp lý cơ bản của Hiến chương Asean
Ngày 20/11/2007 bản Hiến chương của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) gồm 13 chương với 55 điều khoản và 4 phụ lục đã được các nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ của 10 quốc gia thành viên long trọng thông qua và ký tại Sinh -ga-po nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13.