Luật sư tư vấn về chủ đề "asean"

asean | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề asean.

Vai trò của tổ chức ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, giải quyết tranh chấp biển Đông

Vai trò của tổ chức ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, giải quyết tranh chấp biển Đông
ASEAN là một tổ chức khu vực của các quốc gia Đông Nam Á, là một diễn đàn để các quốc gia trong khu vực thiết lập các mối quan hệ hợp tác với nhau. Trong bối cảnh hiện nay xuất hiện nhiều mâu thuẫn giữa các quốc gia, vai trò của ASEAN với tính chất là tổ chức quốc tế ngày càng quan trọng.

FTAs giữa các nước Đông Nam Á ASEAN và các đối tác

 FTAs giữa các nước Đông Nam Á ASEAN và các đối tác
Hiệp hội đã có sức sống mãnh liệt của mình với sự hợp tác ngày càng chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả hơn giữa các nước thành viên, đem lại tiếng nói chung ngày càng trọng lượng hơn trên thế giới và là nhân tố quan trọng và trung tâm trong việc bảo đảm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực.

Phân tích đặc điểm, tác động di chuyển lao động trong khuôn khổ ASEAN

Phân tích đặc điểm, tác động di chuyển lao động trong khuôn khổ ASEAN
Bài viết đề cập trường hợp cụ thể: Di chuyển lao động trong khuôn khổ ASEAN, bởi vì Việt Nam là một thành viên tích cực trong ASEAN, đặc biệt từ khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thành lập và có hiệu lực thì yếu tố lao động (có tay nghề) được phép tự do di chuyển trong khu vực ASEAN.

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations), được thành lập ngày 08/8/1967 tại Bangkok bởi Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước sáng lập là Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Ngày 07/01/1984, Brunei gia nhập ASEAN.

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN
Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Đảng và Nhà nước ta xác định đây là lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng, một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm.

Khái quát hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP)

Khái quát hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (MNP)
Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân được ký kết với mục tiêu dỡ bỏ đáng kể các rào cản đối với việc di chuyển tạm thời qua biên giới của các thể nhân tham gia vào thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các nước ASEAN.

Các thiết chế thương mại khu vực hiện nay

Các thiết chế thương mại khu vực hiện nay
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành xu thế tất yếu, các thiết chế điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế càng có ý nghĩa. Bên cạnh các thiết chế thương mại toàn cầu, các thiết chế thương mại khu vực cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

Thiết chế tài phán, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN ?

Thiết chế tài phán, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN ?
Trong khuôn khổ ASEAN, các ttanh chấp giữa các quốc gia thành viên được các bên chủ động giải quyết thông qua thương lượng hoà giải. Nếu không đạt được thoả thuận qua thương lượng thì các bên sẽ thành lập một hội đổng cấp cao (cấp bộ trưởng) để xem xét tranh chấp

Luật tổ chức quốc tế là gì ? Các nguyên tắc của luật tổ chức quốc tế

Luật tổ chức quốc tế là gì ? Các nguyên tắc của luật tổ chức quốc tế
Luật tổ chức quốc tế, ngành luật độc lập của hệ thống pháp luật quốc tế, hình thành trên cơ sở nhu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển các nguyên tắc, quy phạm pháp luật quốc tế để điều chỉnh hoạt động của tổ chức quốc tế (Phạm vi Chương này chì đề cập tổ chức quốc tế liên chính phủ, liên quốc gia,

Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) là gì ?

Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) là gì ?
Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển là diễn đàn thường xuyên cho các cuộc thảo luận giữa các bộ trưởng thương mại và tài chính của các nước thành viên nhằm phối hợp các chính sách kinh tế, sự tác động đến quyền lợi của nhau