Luật sư tư vấn về chủ đề "ASEAN"

ASEAN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ASEAN.

ASEAN là gì? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ASEAN

ASEAN là gì? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ASEAN
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập trên cơ sở Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philippin và Inđônêxia kí tại Băngkôc (Thái Lan) ngày 08.8.1967.

Những nước thành viên sáng lập tổ chức ASEAN là?

Những nước thành viên sáng lập tổ chức ASEAN là?
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 08/8/1967 tại Băng-cốc, Thái Lan với sự tham gia của 5 quốc gia thành viên ban đầu là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này thông qua bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê nhé!

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là gì ?

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là gì ?
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là khu vực bao gồm các quốc gia thành viên ASEAN thoả thuận về quá trình liên kết pháp lí quốc tế nhằm mục đích thực hiện tự do hoá thương mại, hàng hoá, dịch vụ, đầu tư giữa các nước này bằng cách bãi bỏ các quy định về hàng rào thuế quan và phi quan thuế, áp dụng biểu thuế quan giữa các quốc gia thành viên.

Vai trò của tổ chức ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, giải quyết tranh chấp biển Đông

Vai trò của tổ chức ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực, giải quyết tranh chấp biển Đông
ASEAN là một tổ chức khu vực của các quốc gia Đông Nam Á, là một diễn đàn để các quốc gia trong khu vực thiết lập các mối quan hệ hợp tác với nhau. Trong bối cảnh hiện nay xuất hiện nhiều mâu thuẫn giữa các quốc gia, vai trò của ASEAN với tính chất là tổ chức quốc tế ngày càng quan trọng.

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN
Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Đảng và Nhà nước ta xác định đây là lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng, một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm.

Các tiêu chí thành viên của ASEAN được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiến chương ASEAN? Phân tích vai trò của hoạt động công nhận lẫn nhau trong thương mại dịch vụ của ASEAN?

Các tiêu chí thành viên của ASEAN được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiến chương ASEAN? Phân tích vai trò của hoạt động công nhận lẫn nhau trong thương mại dịch vụ của ASEAN?
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế liên chính phủ có tính chất khu vực được thành lập trên cơ sở Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Đông Nam Á gồm: Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Philippin và Inđônêxia kí tại Băngkôc (Thái Lan) ngày 08.8.1967.

Giáo trình Pháp luật cộng đồng ASEAN - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Pháp luật cộng đồng ASEAN - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Pháp luật cộng đồng ASEAN - Trường Đại học Luật Hà Nội, do PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận và ThS. Lê Minh Tiến chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của tập thể giảng viên trường đại học Luật Hà Nội.

Những điều cần biết về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN

Những điều cần biết về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN
Tự chứng nhận xuất xứ (TCNXX) là cơ chế cho phép nhà xuất khẩu được TCNXX cho sản phẩm của mình mà không phải đi xin chứng nhận xuất xứ từ một cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận xuất xứ. Từ góc độ doanh nghiệp, cơ chế TCNXX có nhiều ưu điểm hơn so với cơ chế xin cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống

Tổng quan về hệ thống pháp luật các nước ASEAN

Tổng quan về hệ thống pháp luật các nước ASEAN
Mỗi quốc gia ASEAN với những đặc điểm riêng về lịch sử, truyền thống, địa lí, thành phần dân cư, trình độ phát triển kinh tế, chính trị, tôn giáo... là nền tảng tạo nên sự đa dạng về xã hội và hệ thống pháp luật cho khu vực này.

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Phân tích mối quan hệ Việt Nam - Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations), được thành lập ngày 08/8/1967 tại Bangkok bởi Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước sáng lập là Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Ngày 07/01/1984, Brunei gia nhập ASEAN.

Các thỏa thuận loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong ASEAN, APEC và WTO ? Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO ?

Các thỏa thuận loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong ASEAN, APEC và WTO ? Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO ?
Hàng rào thuế quan sẽ bị loại bỏ như thế nào sau khi gia nhập WTO ? Giải thích biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ sau khi gia nhập WTO ? Tác động của WTO đến các quy định của luật sở hữu trí tuệ. ? Cam kết của Việt Nam về nhượng quyền thương mại (franchise) trong WTO ? và một số vấn đề khác sẽ được phân tích và tổng hợp cụ thể:

Thiết chế tài phán, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN ?

Thiết chế tài phán, cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN ?
Trong khuôn khổ ASEAN, các ttanh chấp giữa các quốc gia thành viên được các bên chủ động giải quyết thông qua thương lượng hoà giải. Nếu không đạt được thoả thuận qua thương lượng thì các bên sẽ thành lập một hội đổng cấp cao (cấp bộ trưởng) để xem xét tranh chấp