Luật sư tư vấn về chủ đề "cộng hòa pháp"

cộng hòa pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cộng hòa pháp.

Các nghề tư pháp ở cộng hòa Pháp

Các nghề tư pháp ở cộng hòa Pháp
Cộng hòa Pháp là một trong những quốc gia có truyền thống lập pháp từ rất lâu đời. Cùng với sự hình thành sớm của hệ thống pháp luật thực định là sự ra đời của các nghề tư pháp (từ thời La Mã cổ đại). Những chủ thể này đã và đang chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Pháp.

Tìm hiểu về chế định thẩm phán theo pháp luật Cộng Hòa Pháp

Tìm hiểu về chế định thẩm phán theo pháp luật Cộng Hòa Pháp
Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án. Thẩm phán có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp. Ở CH Pháp chế định thẩm phán quy định như sau:

Phương pháp đánh giá công chức theo kinh nghiệm của Cộng Hòa Pháp

Phương pháp đánh giá công chức theo kinh nghiệm của Cộng Hòa Pháp
Nền hành chính của Pháp được tổ chức theo mô hình tập trung theo hướng trung thành, công bằng và trong sạch (trung thành với Nhà nước, công bằng trong phục vụ nhân dân và trong sạch trong tài chính). Vậy, công chức trong hệ thống hành chính CH Pháp được định nghĩa ra sao?

Mô hình tư pháp quốc tế của Cộng hòa Pháp

Mô hình tư pháp quốc tế của Cộng hòa Pháp
Pháp không có một đạo luật riêng về tư pháp quốc tế, mà các quy định mang tính nguyên tắc nền tảng của tư pháp quốc tế tồn tại trong Bộ luật dân sự (BLDS) năm 1804. Vậy, Mô hình tư pháp quốc tế của Cộng hòa Pháp thể hiện như thế nào?

Lịch sử phân định bình đẳng tôn giáo ở Cộng hòa Pháp

Lịch sử phân định bình đẳng tôn giáo ở Cộng hòa Pháp
Bình đẳng tôn giáo có một diễn trình lịch sử dài lâu ở các châu lục. Ở mỗi thời kỳ, mỗi châu lục, mỗi nước, mỗi sự kiện tôn giáo xảy ra lại xuất hiện những nội hàm của bình đẳng tôn giáo. Do vậy rất khó đưa ra một khái niệm bình đẳng tôn giáo mà ở đó bao hàm được các đặc thù trên.

Khái quát về hệ thống công vụ Cộng Hòa Pháp

Khái quát về hệ thống công vụ Cộng Hòa Pháp
Đặc điểm của hệ thống công vụ Pháp so với các nước khác không phải là sự bền chặt với nguyên tắc chức nghiệp - điều mà người ta có thể thấy ở nhiều quốc gia, mà là phạm vi rộng lớn của nền công vụ. Vậy, hệ thống công vụ Cộng Hòa Pháp được quy định ra sao?

Hiến pháp của Cộng hòa Pháp - Chương 11, 12, 13, 14, 15,16

Hiến pháp của Cộng hòa Pháp - Chương 11, 12, 13, 14, 15,16
Sau đây sẽ là nội dung các chương tiếp theo của Hiến pháp của Cộng hòa Pháp: Chương 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chương 11 về Hội đồng kinh tế, xã hội; Chương 12 về các đơn vị hành chính lãnh thổ địa phương; Chương 13 về các quy định chuyển tiếp liên quan đến lãnh thổ Tân Tảo...

Suy đoán vô tội được ghi nhận trong pháp luật của nước Cộng hòa Pháp như thế nào? Tìm hiểu nội dung của quyền được tôn trọng suy đoán vô tội

Suy đoán vô tội được ghi nhận trong pháp luật của nước Cộng hòa Pháp như thế nào? Tìm hiểu nội dung của quyền được tôn trọng suy đoán vô tội
Theo Montesquieu, trong cuốn Tinh thần pháp luật (Quyển XII): "Khi sự vô tội của công dân không được bảo đảm thì tự do không còn nữa". Như vậy, suy đoán vô tội đã được ghi nhận rất sớm trong pháp luật nước Cộng hòa pháp. Cùng tìm hiểu về suy đoán vô tội và quyền được tôn trọng suy đoán vô tội.