Luật sư tư vấn về chủ đề "cộng hòa pháp"

cộng hòa pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cộng hòa pháp.

Tổng hợp một số quy định của pháp luật của Cộng Hòa Pháp về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Tổng hợp một số quy định của pháp luật của Cộng Hòa Pháp về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Trong khuôn khổ Tọa đàm về sửa đổi Bộ luật dân sự, phần các biện pháp bảo đảm, do Nhà Pháp luật Việt-Pháp tổ chức các ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2012, Giáo sư Michel Grimaldi đến từ Đại học Paris II, Cộng hòa Pháp đã có bài trình bày tổng quát về pháp luật thực định của Pháp về các biện pháp bảo đảm. Nhà Pháp luật đang tiến hành bóc băng làm kỷ yếu hội thảo. Dưới đây là tổng hợp một số nội dung chính trong bài trình bày của Giáo sư.

Khuynh hướng hiện nay của pháp luật trọng tài cộng hòa pháp và Quốc tế

Khuynh hướng hiện nay của pháp luật trọng tài cộng hòa pháp và Quốc tế
Tôi xin giới thiệu tổng quát về pháp luật của Pháp về trọng tài quốc tế, bắt đầu bằng hai nhận xét chính. Tôi sử dụng cụm từ “pháp luật của Pháp về trọng tài quốc tế” do Pháp không có Luật Trọng tài (điều này khác với nhiều nước từ 15 năm trở lại đây đã thông qua Luật Trọng tài).