Công ty chứng khoán

Bài tư vấn về chủ đề Công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là gì? Đặc điểm, vai trò công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là gì? Đặc điểm, vai trò công ty chứng khoán
Công ty chứng khoán là doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán với tự cách là thành viên của sở giao dịch chứng khoán. Công ti chứng khoán là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được thành lập theo hình thức được pháp luật quy định; đối tượng kinh doanh chủ yếu và mang tính chất nghề nghiệp là chứng khoán.

Khái niệm và quy định về công ty chứng khoán

Khái niệm và quy định về công ty chứng khoán
Hoạt động của thị trường chứng khoán đang diễn ra rất sôi nổi và sự ra đời của các công ty chứng khoán đem đến nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư. Nhiều công ty chứng khoán ngày càng tỏ rõ uy tín trên thị trường nhờ cung cấp dịch vụ chất lượng.

Quy định về chế độ báo cáo đối với công ty chứng khoán

Quy định về chế độ báo cáo đối với công ty chứng khoán
Chế độ báo cáo đối với công ty chứng khoán được quy định cụ thể tại Thông tư 121/2020/TT-BTC. Nguyên tắc cần tuân thủ khi báo cáo đó là phải đầy đủ, kịp thời và phản ánh chính xác tình hình thực tế của công ty chứng khoán. Sau đây là nội dung chi tiết về chế độ báo cáo của công ty chứng khoán.

Giới hạn vay nợ của công ty chứng khoán

Giới hạn vay nợ của công ty chứng khoán
Ngày nay, có rất nhiều công ty chứng khoán hình thành và hoạt động trên thị trường. Tuy nhiên, việc hoạt động của nhiều công ty không máy suôn sẻ. Các công ty hướng đến việc vay vốn đề tiếp tục duy trì. Tuy nhiên việc vay vốn này cần có giới hạn. Vậy giới hạn vay này được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán

Nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán
Công ty chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán không được thực hiện đầu tư thay cho khách hàng trừ trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có vai trò gì?

Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có vai trò gì?
Quỹ đầu tư chứng khoán là một dạng đầu tư tập trung vào các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Với mục tiêu tăng cường sinh lời cho nhà đầu tư, quỹ đầu tư chứng khoán thường được quản lý bởi các công ty đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Công ty đầu tư chứng khoán có vai trò cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý và thực hiện giao dịch chứng khoán cho quỹ nhằm đạt được lợi ích tối đa cho các nhà đầu tư.

Điều kiện để công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành chứng khoán?

Điều kiện để công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành chứng khoán?
Để thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Chứng khoán 2019. Những điều kiện này đặt ra để đảm bảo tính minh bạch, an toàn và ổn định của thị trường chứng khoán, cũng như để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Dưới đây là chi tiết về các điều kiện cần đáp ứng:

Quy định về tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán là gì?

Quy định về tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán là gì?
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, trong đó nêu rõ về hạn chế vay nợ, hạn chế cho vay và hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Bài viết trình bày cụ thể những hạn chế về tài chính đối công ty chứng khoán:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng