Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty chứng khoán"

công ty chứng khoán | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty chứng khoán.

Hỏi về hóa đơn của chi nhánh mới thành lập ?

Hỏi về hóa đơn của chi nhánh mới thành lập ?
Thưa luật sư! Mong Luật sư giải đáp cho tôi một số vấn đề. Trường hợp của tôi như sau: Từ khi thành lập cho đến ngày 14/03/2016, đơn vị tôi công tác là chi nhánh (Hồ Chí Minh) thuộc công ty chứng khoán ở Hà Nội.

Đề án hoạt động 3 năm đầu của công ty chứng khoán

Đề án hoạt động 3 năm đầu của công ty chứng khoán
Nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao và liên tục trong nhiều năm qua là một trong những thành tựu nổi bật trong quá trình đổi mới và chuẩn bị hội nhập với nền kinh tế thế giới. Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,5% trong hơn 10 năm qua, đồng thời mức đầu tư cũng tăng cao, tổng đầu tư năm 2004 đã đạt 36,3% GDP.