Luật sư tư vấn về chủ đề "dân tộc thiểu số"

dân tộc thiểu số | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dân tộc thiểu số.

Luật tục trong đời sống đồng báo các dân tộc thiểu số những giá trị cần bảo tồn, phát huy - Những hủ tục cần loại bỏ

Luật tục trong đời sống đồng báo các dân tộc thiểu số những giá trị cần bảo tồn, phát huy - Những hủ tục cần loại bỏ
Nói đến luật tục tức là nói đến phong tục, tập quán đã hình thành trong nhiều năm, trong nhiều thế hệ. Đồng bào nói rằng, luật tục là “ông bà để lại cho”. Đến nay, cùng với pháp luật của Nhà nước, luật tục vẫn tồn tại và có một trí quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. ở mỗi dân tộc thiểu số khác nhau có luật tục riêng, thể hiện bản sắc, đặc trưng riêng của dân tộc mình.

Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Thưa Luật sư, tôi là giáo viên chuyên ngành tiếng dân tộc làm việc tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại tỉnh Lào Cai. Tôi mới được phân đến dạy tiếng H'Mông tại huyện Bát Xát. Theo tôi được biết khi thực hiện công tác giảng dạy tiếng dân tộc thì giáo viên sẽ được hưởng chế độ phụ cấp.