Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dự án đầu tư kinh doanh BĐS"

dự án đầu tư kinh doanh BĐS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dự án đầu tư kinh doanh BĐS.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?
Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản là một hoạt động phổ biến giữa các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong thị trường bất động sản. Vậy điều kiện để thực hiện chuyển nhượng kinh doanh bất động sản là gì? Pháp luật quy định những điều kiện đó nhằm mục đích gì?

Người Việt Nam định cư nước ngoài có được phép kinh doanh BĐS tại Việt Nam?

Người Việt Nam định cư nước ngoài có được phép kinh doanh BĐS tại Việt Nam?
Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Vậy người Việt Nam định cư nước ngoài có được phép kinh doanh BĐS tại Việt Nam hay không?

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh BĐS là hành vi trái pháp luật của chủ thể xâm phạm đến các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh doanh BĐS được pháp luật kinh doanh BĐS bảo vệ. Hành vi trái pháp luật có thể được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động do các chủ thể thực hiện

Căn cứ hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Căn cứ hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Đất đai là loại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân; quản lý và phát triển BĐS là một trong những hoạt động quan trọng của Nhà nước, có tầm chiến lược quan trọng. Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư kinh doanh BĐS cần theo căn cứ nhất định.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng