Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hoàn thiện pháp luật"

Hoàn thiện pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hoàn thiện pháp luật.

Pháp luật là gì? Đặc điểm, đặc trưng cơ bản của pháp luật?

Pháp luật là gì? Đặc điểm, đặc trưng cơ bản của pháp luật?
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bá, buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thựa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phục vụ và bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân Eữ trong xã hội (của giai cấp thống trị trong các nhà nước bóc lột).

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự
Trải qua các thời kỳ, pháp luật Hình sự Việt Nam không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống hình phạt theo hướng ngày càng nhân văn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dưới đây là một số quan điểm

Nhiệm vụ của luật dân sự hiện nay là gì ? Vai trò của Đảng trong việc hoàn thiện pháp luật dân sự ?

Nhiệm vụ của luật dân sự hiện nay là gì ? Vai trò của Đảng trong việc hoàn thiện pháp luật dân sự ?
Luật dân sự điều chỉnh quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân nên tác động đến gần như mọi hoạt động của đời sống xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ của luật dân sự là hết sức nặng nề, luôn cần sự đổi mới và hoàn thiện. Bài viết tập trung phân tích làm sáng tỏ nhiệm vụ của luật dân sự hiện nay:

Phân tích các yêu cầu, định hướng và nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho vay ?

Phân tích các yêu cầu, định hướng và nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho vay ?
Thưa luật sư, dựa trên các nghiệp vụ cho vay tài chính mà tôi đã triển khai tôi thấy các quy định pháp luật về vấn đề này rất thiếu và chậm được ban hành sửa đổi nên muốn làm một bản tham luận dựa trên góc nhìn tài chính và pháp lý. Mong luật sư định hướng một số vấn đề pháp lý giúp. (M.T, Hà Nội).

Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về lao động

Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về lao động
Vấn đề quản lý, sử dụng nguồn lao động như thế nào luôn thu hút sự quan tâm không chỉ của các chủ sử dụng lao động mà còn của cả Nhà nước - chủ thể có trách nhiệm lớn nhất trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh tế, xã hội, trong đó việc bảo vệ nguồn lực lao động luôn được quan tâm, bởi tình trạng sử dụng lãng phí, bóc lột quá đáng của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã làm phát sinh các tiêu cực trong quá trình đào tạo, sử dụng và bảo vệ nguồn lao động.

Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam
Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo

Thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo
Dự án Luật Tố cáo đã được đưa vào Chương trình chính thức thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2010 của Quốc hội (Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17/6/2009). Đây là văn bản trụ cột của hệ thống pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, việc triển khai Dự án này cũng gặp nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến định hướng cần quy định trong Luật Tố cáo.

Quy định về quản tài viên Việt Nam và một số nước trên thế giới có gì khác biệt? Đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản tài viên

Quy định về quản tài viên Việt Nam và một số nước trên thế giới có gì khác biệt? Đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản tài viên
Quản tài viên là một chức danh mới được ghị nhận trong luật phá sản năm 2014. Song những quy định về quản tài viên đến nay vẫn còn những vấn đề chưa chặt chẽ và đúng với bản chất của chức danh này. Bài viết sau đây sẽ nhìn nhận quản tài viên theo quy định Việt Nam và quy định tại 1 số nước khác.

Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền đối với hình ảnh của cá nhân và những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này?

Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền đối với hình ảnh của cá nhân và những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này?
Con người là nhân tố quyết định mọi vấn đề của xã hội nên con người là luôn mối quan tâm hàng đầu của mọi vấn đề, trong quá trình lập pháp, các nhà làm luật của các nước cũng luôn lấy con người là trọng tâm và quy định các vấn đề xoay quanh nó.

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em
Bài viết chỉ ra những hạn chế cơ bản trong các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em; đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trong thực tiễn.

Hoàn thiện pháp luật về việc đảm bảo quyền khiếu nại của công dân và hoạt động giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước

Hoàn thiện pháp luật về việc đảm bảo quyền khiếu nại của công dân và hoạt động giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại; Hoàn thiện pháp luật về việc đảm bảo quyền khiếu nại của công dân và hoạt động giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước...

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm dân sự trong hợp đồng

Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm dân sự trong hợp đồng
Để thực hiện mục tiêu “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng theo hướng tôn trọng thoả thuận của các bên giao kết hợp đồng, không trái với đạo đức xã hội, không xâm phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ thương mại quốc tế”1, các nội dung sửa đổi, bổ sung pháp luật về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS 2005) đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức và giới luật học. Bài viết nêu lên những bất cập và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện chế định trách nhiệm dân

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp tặng cho quyền sử dụng đất

Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp tặng cho quyền sử dụng đất
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là một loại hợp đồng tặng cho tài sản khá phức tạp vì nó liên quan đến các nghĩa vụ với Nhà nước. Thế nhưng, pháp luật còn quy định khá chung chung về vấn đề này, dẫn đến nhiều tranh chấp. Sau đây là hướng hoàn về giải quyết tranh chấp tặng cho quyền sử dụng đất.

Mấy ý kiến hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Mấy ý kiến hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước ta. Trong tất cả các bản Hiến pháp của nhà nước ta, từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 1992 đều dành nhiều chương, điều quy định về bộ máy nhà nước (Hiến pháp năm 1946 có 4 trong tổng số 7 chương (4/7 chương), 48 trong tổng số 72 điều (48/72 điều);

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư
Khuôn khổ pháp lý và sự cần thiết về việc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư được quy định trong khoản 5 điều 5 Luật Luật sư năm 2006 là luật sư phải “chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư”.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng