1. Hợp tác xã chuyển đổi thành công ty cổ phần ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau:
1. Đơn vị Tôi đang công tác là một Hợp Tác Xã nay chúng tôi có ý định chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần được không? và chúng tôi cần làm những thủ tục như thế nào?
2. Đơn vị tôi thành lập năm 2004, tiếp nhận vốn ban đầu của 4000 xã viên (nhân dân) là 537 triệu đồng. Đến nay tổng tài sản của HTX là 3 tỉ đồng và chúng tôi có ý định trả vốn lại cho xã viên thì chúng tôi cần phải làm những thủ tục như thế nào?
Rất mong Luật sư tư vấn giúp. Chúng tôi chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn Luật doanh nghiệp, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luậtcủa công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, tại Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần; công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo đó, pháp luật không có quy định cho phép chuyển đổi từ loại hình hợp tác xã thành công ty cổ phần. Do đó, không thể chuyển sang hình thức công ty cổ phần.

Thứ hai, về việc trả lại vốn cho các xã viên.

Theo quy định tại điều 18 Luật hợp tác xã 2012 quy định về việc trả lại, thừa kế vốn góp như sau:

Trả lại, thừa kế vốn góp

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện của Luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích, việc trả lại vốn góp và quản lý tài sản của người mất tích được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì vốn góp được trả lại thông qua người giám hộ.

4. Trường hợp thành viên là pháp nhân, hợp tác xã thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản thì việc trả lại, kế thừa vốn góp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp vốn góp của thành viên là cá nhân không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì vốn góp được giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp người thừa kế tự nguyện để lại tài sản thừa kế cho hợp tác xã thì vốn góp đó được đưa vào tài sản không chia của hợp tác xã."

Như vậy, xã viên được trả lại vốn góp trong các trường hợp:

– Chấm dứt tư cách thành viên khi:

+ Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;

+ Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

+ Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

+ Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

+ Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

+ Trường hợp khác do điều lệ quy định.

– Trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định.

Về trình tự trả lại vốn góp được quy định tại điều 51 Luật hợp tác xã 2012:

Trình tự trả lại vốn góp

1. Việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên chỉ được thực hiện sau khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã quyết toán thuế của năm tài chính và bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thành viên, hợp tác xã thành viên chỉ được trả lại vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cá nhân hoặc tập thể quyết định việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên không đúng quy định tại khoản này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Việc trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên do điều lệ quy định, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định của pháp luật có liên quan."

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Liên hiệp hợp tác xã là gì ? Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì ? Quy định về sở hữu tập thể của hợp tác xã

2. Sáng lập viên của hợp tác xã là gì ?

Sáng lập viên của hợp tác xã là gì

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Theo Điều 19 Luật hợp tác xã năm 2012 quy định

Điều 19. Sáng lập viên

1. Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.

Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã.

2. Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trân trọng./.

Tải bộ luật lao động số 10/2012/QH13

>> Xem thêm:  Liên minh hợp tác xã là gì ? Quy định pháp luật về hợp tác xã

3. Quy định về địa vị pháp lý của hợp tác xã ?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Tải: Luật hợp tác xã năm 2003

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Tổ hợp tác là gì ? Dấu hiệu nhận diện tổ hợp tác ? Quy định về tài sản của tổ hợp tác

4. Tham gia hợp tác xã vận tải, ai được phát hành vé xe khách ?

Thưa Luật sư! Em có câu hỏi này, mong Luật sư tư vấn cho em: Gia đình em là hộ kinh doanh xe khách vận chuyển hành khách chạy tuyến cố định, có giấy phép kinh doanh và tham gia vào hợp tác xã vận tải của Huyện. Luật sư cho em hỏi, gia đình em có thể đặt in và phát hành vé xe khách hay là do Hợp tác xã phát hành vé?
Nếu là gia đình em đặt in và phát hành vé thì phải đăng ký mẫu vé ở đâu? Em có phải làm thủ tục xin cơ quan quản lý để đặt in vé không?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi:1900.6162

Trả lời:

Bạn có trình bày gia đình bạn là hộ kinh doanh kinh doanh vận tải nhưng đã tham gia vào Hợp tác xã vận tải là một tổ chức kinh tế tập thể theo quy định tại khoản 1, điều 3 của Luật hợp tác xã 2012:

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Do là tổ chức kinh tế tập thể nên việc tham gia này dẫn đến giờ gia đình bạn kinh doanh vận tải hành khách không còn với tư cách hộ kinh doanh nữa mà với tư cách là thành viên hợp tác xã. Thêm vào đó, vé xe là hóa đơn thể hiện giao dịch vận chuyển hành khách giữa hai bên chủ thể, giờ bạn tham giao dịch vận chuyển hành khách với tư cách là thành viên hợp tác xã, giao dịch này là giao dịch vận chuyển của hợp tác xã nên chủ thể tham gia giao dịch vận chuyển hành khách được thể hiện trên vé xe sẽ là hợp tác xã.

Điều 3 Thông tư 191/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô quy định về các loại hóa đơn vận tải hành khách như sau:

"Hoá đơn vận tải hành khách được quy định Thông tư này có các loại sau đây:

- Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn cung ứng dịch vụ vận tải hành khách dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Hoá đơn bán hàng là hoá đơn cung ứng dịch vụ vận tải hành khách dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

- Tem, vé, thẻ các loại."

Vé thì được chia thành 02 loại áp dụng đối với 2 đối tượng:

Vé (01VEDB) áp dụng cho hợp tác xã tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Hợp tác xã phải phát hành vé theo quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTChướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Vé (02VEDB) áp dụng cho hợp tác xã tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Hợp tác xã tiến hành mua vé theo quy định tại Điều 11, 12 thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hợp tác xã là gì ? Xác lập mẫu điều lệ hoạt động của hợp tác xã như thế nào ?

5. Tư vấn về quyền là đại biểu đi dự đại hội ở hợp tác xã ?

Kính chào công ty luật MINH KHUÊ,Xin tư vân của luật sư hợp tác xã chúng tôi chuẩn bị đại hội nhưng có 1 thành viên được hưởng thừa kế góp vốn của bố mẹ.nhưng hợp tác xã đã chốt thời gian và lập danh sách các thành viên gửi về các xóm để bình bầu đại biểu, như vậy thành viên đó có được là đại biểu đi dự đại hội không.xin có phản hồi sớm để chúng tôi giải quyết cho đúng luật
Xin chân thành cảm ơn luật sư !

Trả lời:

Theo quy định tại điều 18 Luật hợp tác xã năm 2012 quy định như về trả lại thừa kế vốn góp như sau:

Điều 18. Trả lại, thừa kế vốn góp

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện của Luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích, việc trả lại vốn góp và quản lý tài sản của người mất tích được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì vốn góp được trả lại thông qua người giám hộ.

4. Trường hợp thành viên là pháp nhân, hợp tác xã thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản thì việc trả lại, kế thừa vốn góp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp vốn góp của thành viên là cá nhân không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì vốn góp được giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp người thừa kế tự nguyện để lại tài sản thừa kế cho hợp tác xã thì vốn góp đó được đưa vào tài sản không chia của hợp tác xã.

Theo quy định tại khoản 2 điều này, với trường hợp của bạn thì nếu ngươi thừa kế đó đáp ứng đủ điều kiện của luật này và điều lệ sau khi nhận thừa kế tự nguyện tham gia vào hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền ,nghĩa vụ của thành viên.Tại điều 14 luật hợp tác xã quy định quyền của thành viên như sau:

Điều 14. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

5. Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

8. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

11. Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

13. Quyền khác theo quy định của điều lệ.

Căn cứ vào khoản 4 điều luật trên cho thấy một trong những quyền của thành viên là được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.Như vậy thành viên trong trường hợp của bạn khi được hường thừa kế vốn góp của bố mẹ thì được tiếp tuc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên có nghĩa là thành viên đó có quyền được tham gia dự đại hội hợp tác xã cho dù hợp tác xã đã chốt thời gian và lập danh sách các thành viên gửi về các xóm để bình bầu đại biểu.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải thể hợp tác xã ? Mẫu hồ sơ giải thể hợp tác xã mới năm 2021