Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ngoài hợp đồng"

ngoài hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngoài hợp đồng.

Luật sư giải đáp về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết ?

Luật sư giải đáp về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết ?
Thưa luật sư, xin tư vấn cho t một số vấn đề như sau: Tình thế cấp thiết và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết là gì ? Các điều kiện phát sinh ? Trong trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường như thế nào ? Tôi xin cám ơn !

Một số trao đổi về cách tính thời hiệu khởi kiện trong vụ án dân sự về đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Một số trao đổi về cách tính thời hiệu khởi kiện trong vụ án dân sự về đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Theo quy định tại Điều 159 BLTTDS được sửa đổi bổ sung năm 2011 thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, nếu thời hạn đó đã hết thì đương sự mất quyền khởi kiện.