Luật sư tư vấn về chủ đề "ngoài hợp đồng"

ngoài hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngoài hợp đồng.

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

Căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
Câu hỏi của khách hàng: "Hiện nay ở Việt Nam căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra được quy định ở đâu? Nó có sự khác nhau giữa pháp luật trước đây và ngày nay không? Quy định của pháp luật Việt Nam với một số nước trên thế giới có sự khác nhau không?"

Bình luận về "người thứ ba" đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Bình luận về "người thứ ba" đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
Theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam không có quy định về chủ thể "Người thứ ba" bất kỳ đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, vậy có bất cập gì không? Quy định ở một số nước về nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại do tác động của người thứ ba như thế nào?

Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các tình huống thực tế liên quan đến áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, các vụ án chủ yếu cung cấp được áp dụng theo Bộ luật dân sự trước đây (2005), vậy hiện nay các vụ án này được áp dụng theo như thế nào?

Vụ án thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Vụ án thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Bài viết dưới đây sẽ sưu tầm và bổ sung kiến thức cho bạn đọc kiến thức liên quan đến thực tiễn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại được thể hiện như thế nào? Việc xét xử của Tòa án hay cơ sở pháp lý của Tòa áp dụng có được phù hợp hay không?...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản vô chủ gây thiệt hại và của người chiếm hữu có căn cứ pháp luật khác

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản vô chủ gây thiệt hại và của người chiếm hữu có căn cứ pháp luật khác
Bài viết dưới đây sẽ đề cập tới các nội dung liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp tài sản vô chủ gây thiệt hại và của người chiếm hữu có căn cứ pháp luật khác; Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tài sản gây ra thiệt hại là gì? ...

Yếu tố "lỗi" trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Yếu tố "lỗi" trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến các vấn đề về yếu tố "lỗi" trong bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Vai trò của việc xác định lỗi khi thiệt hại do tài sản gây ra; Các quan điểm về yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra...

Một số trao đổi về cách tính thời hiệu khởi kiện trong vụ án dân sự về đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Một số trao đổi về cách tính thời hiệu khởi kiện trong vụ án dân sự về đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Theo quy định tại Điều 159 BLTTDS được sửa đổi bổ sung năm 2011 thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, nếu thời hạn đó đã hết thì đương sự mất quyền khởi kiện.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook