Trong quá trình tham gia thầu bên tôi là đơn vị thứ 3 (gọi là thành viên c) đã hỗ trợ liên danh này trúng thầu. Sau khi trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu tư thì cả hai đơn vị liên danh này đều muốn bên tôi làm thầu phụ. Cụ thể là bên tôi( thành viên c) sẽ ký hợp đồng thầu phụ với thành viên liên danhthứ nhất (thành viên a) để thực hiện nội dung công việc nhiệm vụ:

1. Đồng thời bên tôi (thành viên c) ký hợp đồng thầu phụ với thành viên liên danh còn lại (thành viên b) để thực hiện nhiệm vụ ?

2. Hai hợp đồng thầu phụ này chỉ thực hiện một phần (khoảng 40%) chứ không thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của hợp đồng chính. Các anh/chị tư vấn giúp tôi việc ký hợp đồng thầu phụ này có được phép không ?

Cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đấu thầu của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Sau khi được các Luật sư nghiên cứu, Chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

Luật đấu thầu năm 2013;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn

Khoản 2 Điều 128 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định về quản lý đối với nhà thầu phụ như sau:

2. Quản lý đối với nhà thầu phụ:

a) Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận;

c) Nhà thầu chính chịu trách nhiệm lựa chọn, sử dụng các nhà thầu phụ có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện các công việc được giao. Trường hợp là nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu;

d) Nhà thầu chính chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ cho nhà thầu phụ theo đúng thỏa thuận giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu nhà thầu; danh sách nhà thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu; tổng hợp, cung cấp thông tin về nhà thầu cho các tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm phục vụ việc công khai, minh bạch thông tin và cạnh tranh lành mạnh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Như vậy, nhà thầu chính chỉ được ký kết Hợp đồng với các nhà thầu phụ đã được đề xuất trong Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất đối với những công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu. Theo đó việc ký kết Hợp đồng nhà thầu phụ đói với hai nhà thầu liên danh của bạn sẽ được đúng với quy định của pháp luật nếu Công ty bạn có thên trong danh sách nhà thầu phụ đã được đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Đồng thời công việc và nhiệm vụ Công ty bạn thực hiện trong Hợp đồng ký kết với hai nhà thầu liên danh cũng phải được đề xuất trong Hồ sơ dự thầu trước đó rồi.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?