Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền công dân"

quyền công dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền công dân.

So sánh quyền con người và quyền công dân

So sánh quyền con người và quyền công dân
Quyền con người và quyền công dân là những quyền cơ bản, quan trọng được quy định trong Hiến pháp 2013. Vậy, công dân được hiểu như thế nào? quyền con người và quyền công dân khác nhau và giống nhau ở những điểm nào?

Thi hành hình phạt tước một số quyền công dân và tịch thu tài sản?

Thi hành hình phạt tước một số quyền công dân và tịch thu tài sản?
Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác theo quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau: Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự

Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự
Tố tụng hình sự là lĩnh vực rất nhạy cảm bởi mỗi một trình tự, thủ tục hay quyết định, hành vi trong tố tụng hình sự đều có khả năng xâm hại trực tiếp đến quyền con người. Hãy cùng tìm hiểu trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự

Quyền công dân trong quá trình điều tra vụ án hình sự là gì? Cơ quan điều tra có nghĩa vụ, trách nhiệm gì ?

Quyền công dân trong quá trình điều tra vụ án hình sự là gì? Cơ quan điều tra có nghĩa vụ, trách nhiệm gì ?
Mỗi công dân khi làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng cần hiểu rõ những quyền hạn của mình và biết rõ những nghĩa vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo tính khách quan, trung thực của vụ án hình sự. Luật Minh Khuê tư vấn, giải đáp các khía cạnh pháp lý liên quan:

Tước một số quyền công dân là gì ? Quy định mới về quyền công dân

Tước một số quyền công dân là gì ? Quy định mới về quyền công dân
Tước một số quyền công dân là không cho phép người bị kết án được sử dụng một số quyền công dân trong thời hạn nhất định. Pháp luật Việt Nam quy định quyền của công dân được tôn trọng và bảo vệ theo hiến pháp, một số trường hợp sẽ bị tước quyền công dân theo quy định pháp luật. Cụ thể: