Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền công dân"

quyền công dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền công dân.

Thi hành hình phạt tước một số quyền công dân và tịch thu tài sản?

Thi hành hình phạt tước một số quyền công dân và tịch thu tài sản?
Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác theo quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau: Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự

Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự
Tố tụng hình sự là lĩnh vực rất nhạy cảm bởi mỗi một trình tự, thủ tục hay quyết định, hành vi trong tố tụng hình sự đều có khả năng xâm hại trực tiếp đến quyền con người. Hãy cùng tìm hiểu trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự

Quá trình thực thi quyền con người ở Indonesia

Quá trình thực thi quyền con người ở Indonesia
Ở mỗi nước tồn tại sự khác biệt và phức tạp trong quá trình thực thi quyền con người do tất cả các yếu tố về lịch sử, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia rất khác nhau. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về vấn đề quyền con người ở Indonesia

Chính sách nhân quyền của Liên minh châu Âu đối với các đối tác

Chính sách nhân quyền của Liên minh châu Âu đối với các đối tác
EU được thành lập trên cơ sở sự tôn trọng những giá trị về phẩm giá của con người, tự do, dân chủ, công bằng, nhà nước pháp quyển, tôn trọng quyền con người, bao gồm cả quyền của cá nhân của các dân tộc thiểu số. EU đã có xu hướng truyền bá các giá trị đó cho các quan hệ đối ngoại

Lịch sử phát triển của "quyền con người"

Lịch sử phát triển của "quyền con người"
Lịch sử của việc quan tâm, thừa nhận và tìm cách bảo vệ quyền con người đã kéo dài hàng trăm năm. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quyền con người qua các thời kỳ từ cổ đại cho đến nay như thế nào? được bảo vệ ra sao?

Vấn đề "Quyền con người" ở Việt Nam như thế nào?

Vấn đề "Quyền con người" ở Việt Nam như thế nào?
Trong suốt những năm qua, các nỗ lực để xây dựng các thể chế, các thiết chế pháp lý để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã không ngừng được đưa ra. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu về quyền con người ở Việt Nam

Các thiết chế giám sát nhân quyền khu vực (châu Âu, châu Mỹ, châu Phi)

 Các thiết chế giám sát nhân quyền khu vực (châu Âu, châu Mỹ, châu Phi)
Trên cơ sở các điều ước quốc tế về quyền con người khu vực như Công ước nhân quyền châu Âu năm 1950, Công ước nhân quyền châu Mỹ năm 1978 và Hiến chương châu Phi về quyền con người và quyền dân tộc năm 1982, các thiết chế giám sát nhân quyền khu vực cũng đã được hình thành

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Châu Âu

Cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Châu Âu
Để bảo đảm và bảo vệ quyền con người các nước châu Âu đã thông qua nhiều văn kiện pháp lý quan trọng. Trên cơ sở các văn bản pháp lý, các nước châu Âu đi tiên phong trong việc tạo cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người

Vấn đề bảo vệ quyền con người ở các nước Châu Mỹ

Vấn đề bảo vệ quyền con người ở các nước Châu Mỹ
Cơ chế châu Mỹ về bảo vệ quyền con người được cấu thành từ những văn kiện chính trị và pháp lý cùng các thể chế thực thi trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu các nước châu Mỹ đã làm gì để bảo đảm và bảo vệ quyền con người

Cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền ở châu Phi

Cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền ở châu Phi
Các quốc gia châu Phi cũng hướng tới việc xây dựng mô hình bảo đảm quyền con người ở cấp khu vực tương tự như châu Âu và châu Mỹ. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu cơ chế bảo đảm và bảo vệ nhân quyền ở châu Phi
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook