Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế bảo vệ môi trường"

thuế bảo vệ môi trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế bảo vệ môi trường.

Quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường biển ?

Quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường biển ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện nay, hệ thống pháp luật của Việt Nam có những quy định pháp lý nào nhằm bảo vệ môi trường biển ạ ? Xin luật sư phân tích một vài điều luật quy định cụ thể về vấn đề này được không ? Cảm ơn! (Người hỏi: Nguyễn Thị Huế, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Đánh giá môi trường là gì ? Hoạt động đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược

Đánh giá môi trường là gì ? Hoạt động đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược
Đánh giá môi trường là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các hoạt động phân tích, đánh giá những ảnh hưởng đến môi trường khi triển khai các hoạt động phát triển. Bài viết phân tích, làm rõ sự hình thành và phát triển của đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, cụ thể:

Phân tích các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường hiện nay ?

Phân tích các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường hiện nay ?
Các nguyên tắc của luật môi trường nêu dưới đây cần được phân biệt với các nguyên tắc cụ thể được áp dụng ttong các chế định hay nhóm quan hệ khác nhau của nó. Bài viết phân tích và làm rõ các nguyên tắc cơ bản, chủ yếu của luật môi trường hiện nay:

Phục hồi môi trường là gì ? Các biện pháp phục hồi môi trường ?

Phục hồi môi trường là gì ? Các biện pháp phục hồi môi trường ?
Phục hồi môi trường là các biện pháp nhằm khôi phục lại chất lượng của một thành phần môi trường nào đó đã bị tác động theo chiều hướng xấu đi. Vậy, làm gì để Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; phồng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lí sự cố môi trường ? Bài viết phân tích cụ thể:

Phí môi trường là gì ? Chính sách bảo vệ môi trường ?

Phí môi trường là gì ? Chính sách bảo vệ môi trường ?
Phí môi trường là khoản phí mà các nhà sản xuất hoặc tiêu dùng phải trả do hoạt động của họ hoặc sản phẩm họ dùng có ảnh hưởng bất lợi cho môi trường. Nhà nước sẽ dùng khoản phí này vào việc bảo vệ, cải thiên môi trường.

Môi trường là gì ? Vai trò của môi trường là gì ? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ?

Môi trường là gì ? Vai trò của môi trường là gì ? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ?
Môi trường là một khái niệm rộng, ở góc độ chung nhất có thể hiểu đó là những điều kiện quan trọng, thiết yếu cho sự sống của con người nói chung và các sự sống khác tồn tại song song với con người. Luật Minh Khuê giới thiệu và phân tích một số nội dung quan trong liên quan đến môi trường như sau: