Luật sư tư vấn về chủ đề "xây dựng nhà ở"

xây dựng nhà ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xây dựng nhà ở.

Quy định pháp luật về thẩm quyền, nội dung thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng

Quy định pháp luật về thẩm quyền, nội dung thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định pháp luật về thẩm quyền, nội dung thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng...

Tìm hiểu chuyên đề: Pháp luật về đầu từ và xây dựng

Tìm hiểu chuyên đề: Pháp luật về đầu từ và xây dựng
Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội: Không có pháp luật, xã hội sẽ không có trật tự, ổn định, không thể tồn tại và phát triển được. Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động cá nhân, tổ chức.

Những dự án xây dựng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Những dự án xây dựng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020.
Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Do đó, Luật Xây dựng 2020 đã quy định một số dự án xây dựng phải có đánh giá tác động môi trường.

Những quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020 về việc cấp giấy phép xây dựng.

Những quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020 về việc cấp giấy phép xây dựng.
Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình... Từ ngày 01/01/2021, Luật Xây dựng năm 2020 có hiệu lực đã có rất nhiều quy định mới trong quy định mới về vấn đề cấp giấy phép xây dựng.

Mẫu Hợp đồng về tư vấn và thiết kế kiến trúc?

 Mẫu Hợp đồng về tư vấn và thiết kế kiến trúc?
Xây dựng nhà để ở là một điều thiết yếu trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân. Khi người dân tiến hành xây dựng nhà và có thuê công ty xây dựng để thiết kế và thi công cho mình thì hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc được soạn thảo như thế nào?