Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền sở hữu nhà ở"

quyền sở hữu nhà ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền sở hữu nhà ở.

Quyền được hưởng và duy trì tiêu chuẩn sống thích đáng của con người

Quyền được hưởng và duy trì tiêu chuẩn sống thích đáng  của con người
mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, đủ để bảo đảm sức khoẻ và phúc lợi của bản thân và gia đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết, cũng như có quyền được bảo hiểm trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tàn phế, góa bụa, già nua.

So sánh quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 với Luật nhà ở năm 2014 và Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai?

So sánh quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 với Luật nhà ở năm 2014 và Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai?
Hiện nay trên thực tế đã có rất nhiều hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là một trong những quy định của pháp luật, nhằm hạn chế được những rủi ro trong các giao dịch bảo đảm, cũng như tạo niềm tin cho các chủ thể tham gia quan hệ này.

Mua nhà ở hình thành trong tương lai - rủi ro và cách phòng ngừa

Mua nhà ở hình thành trong tương lai - rủi ro và cách phòng ngừa
Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Bản chất của loại hình nhà ở này đã phần nào cho thấy tính rủi ro của giao dịch có đối tượng là nhà ở hình thành trong tương lai.

Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không? Quy định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam không? Quy định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam
Bài viết trình bày quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài; Điều kiện được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Số lượng nhà ở cá nhân nước ngoài được phép sở hữu tại Việt Nam và thời hạn sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam:

Điều kiện cấp quyền sở hữu nhà khi xây dựng không đúng giấy phép ?

Điều kiện cấp quyền sở hữu nhà khi xây dựng không đúng giấy phép ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Tổng diện tích đất 300m, do đất ở sườn đồi nên khi xây gia đình đã phải san hạ thấp nền, phần diện tích san gạt tầm 200m. Lúc đầu thiết kế xây nhà giữa khu đất này, Hồ sơ đã gửi phòng quản lý đô thị và được phê duyệt cấp giấy phép xây dựng nhà 3 tầng.

Phân tích chủ thể, khách thể của chế độ sở hữu toàn dân ?

Phân tích chủ thể, khách thể của chế độ sở hữu toàn dân ?
Sở hữu toàn dân là hình thức cao nhất của sở hữu xã hội chủ nghĩa, trong đó các tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, các phương tiện và tài sản khác thuộc về nhà nước - người đại diện chính thức của nhân dân. Vậy, chủ thể và khách thể của sở hữu toàn dân được hiểu như thế nào ? Bài viết phân tích:

Sở hữu riêng là gì ? Phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung sở hữu riêng ?

Sở hữu riêng là gì ? Phân tích yếu tố chủ thể, khách thể và nội dung sở hữu riêng ?
Sở hữu riêng là hình thức sở hữu của một chủ thể là cá nhân hoặc một pháp nhân đối với tài sản của mình. Với tư cách là một chủ sở hữu, cá nhân, pháp nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu riêng. Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu riêng:

Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu ? Cách thức bảo vệ quyền đối với tài sản ?

Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu ? Cách thức bảo vệ quyền đối với tài sản ?
Trong thực tế sự xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản rất đa dạng và phong phú. Vì vậy, Điều 164 bộ luật dân sự năm 2015 đã ghi nhận các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu. Bài viết sẽ phân tích và làm rõ về phương thức, các thức để bảo vệ quyền sở hữu theo quy định pháp luật.

Quyền sở hữu là gì ? Quy định pháp luật về quyền sở hữu

Quyền sở hữu là gì ? Quy định pháp luật về quyền sở hữu
Quyền sở hữu là phạm trù pháp lí phản ánh các quan hệ sở hữu trong chế độ sở hữu nhất định. Đây là một khái niệm chung có thể bắt gặp tại các quan hệ pháp luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ, luật nhà ở. Bài viết phân tích, làm rõ nội hàm khái niệm quyền sở hữu theo quy định pháp luật Việt Nam:

Chế độ sở hữu Xã hội Chủ nghĩa là gì ? Phân tích chế độ sở hữu ở Việt Nam thời gian qua

Chế độ sở hữu Xã hội Chủ nghĩa là gì ? Phân tích chế độ sở hữu ở Việt Nam thời gian qua
Chế độ sở hữu Xã hội Chủ nghĩa là chế độ sở hữu gồm tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về sở hữu xã hội chủ nghĩa về các tư liệu sản xuất, tư liệu sinh hoạt, các phương tiện và sản phẩm khác. Bài viết phân tích và làm rõ cách hiểu về chế độ sở hữu dưới góc độ pháp lý:

Chấm dứt quyền sở hữu là gì ? Các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu theo quy đinh pháp luật ?

Chấm dứt quyền sở hữu là gì ? Các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu theo quy đinh pháp luật ?
Chấm dứt quyền sở hữu là kết thúc quyền sở hữu của chủ thể đối với tài sản nhất định. Khi có sự kiện pháp lí là căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu thì quyền sở hữu của chủ thể đối với tài sản đó không còn nữa. Bài viết phân tích các vấn đề liên quan đến chấm dứt quyền sở hữu: