1. Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc?

Xin chào luật sư, em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 11 năm 2013 tới tháng 12 năm 2013 với mức lương 2.515.000 đ đồng. Từ tháng 01 năm 2014 tới tháng 12 năm 2014 với mức lương 2.890.000 đồng. Từ tháng 01 năm 2015 tới tháng 12 năm 2015 với mức lương 3.318.000 đồng. Từ tháng 01 năm 2016 tới tháng 12 năm 2016 với mức lương 3.748.000 đồng.

Từ tháng 01 năm 2017 tới tháng 06 năm 2017 với mức lương 4.200.000 đồng. Tính tổng thời gian em tham gia bảo hiểm xã hội là 03 năm 11 tháng. Vậy em được lãnh bảo hiểm xã hội với số tiền là bao nhiêu ạ? Và thủ tục để lãnh bảo hiểm xã hội là cần những thủ tục gì ạ?

Em xin cảm ơn luật sư. Mong luật sư tư vấn giúp em ạ.

Trả lời:

Thứ nhất: Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

"a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH từ tháng 11/2013 đến tháng 06/2017 được 3 năm 8 tháng (tức 44 tháng), mức hưởng BHXH của bạn được tính như sau:
+ Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 (tháng 11,12/2013) là 2 tháng được chuyển sang giai đoạn năm 2014 để tính bảo hiểm theo khoản 4 Điều 19
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành:

"4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần."

+ Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi là 03 năm 06 tháng cộng với 02 tháng từ trước năm 2014 chuyển sang là 03 năm 08 tháng, 08 tháng được tính là 01 năm => mức hưởng là 4 năm x 2 = 8 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = 149.702.000 đồng : 44 tháng = 3.402.318 đồng

+ Tổng mức hưởng = 3.402.318 đồng x 8 tháng = 27.218.544 đồng.

Mức hưởng trên tính dựa theo thông tin bạn cung cấp và chưa tính tiền trượt giá BHXH. Sau 01 năm nghỉ việc bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Hiện nay, việc xác định tiền lương tháng đóng BHXH dựa trên tiền lương ghi trên sổ bảo hiểm xã hội nhân với hệ số điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhtheo các năm như sau:

N

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH bắt buộc:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Thứ hai: Hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần;

+ Sổ BHXH;

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH huyện hoặc tỉnh nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Tham khảo ngay: Sau bao lâu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần

2. Tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng được 10 năm?

Xin chào quý công ty Luật Minh Khuê. Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội từ năn 2008 tới hiện tại. Nay tôi đã nghỉ. Tôi muốn hỏi từ tháng 04/2008 đến tháng 12/2010 tôi đóng bảo hiểm xã hội với mức 1.200.000 đồng; từ tháng 01 đến 09/2011 tôi đóng với mức 1.450.000 đồng. Từ tháng 10 đến tháng 12/2011 đóng với mức 2.400.000 đồng.
Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013 đóng với mức 2.400.000 đồng. Từ tháng 01 đến 12/2014 đóng với mức 2.889.000 đồng.
Từ tháng 01 đến 12/2015 đóng với mức 3.317.000 đồng. Từ tháng 01 đến 12/2016 đóng với mức 3.745.000 đồng. Từ tháng 01 đến 12/2017 đóng với mức 4.012.500 đồng. Từ tháng 01 đến 03/2018 đóng với mức 4.012.500 đồng. Nếu thanh toán bảo hiểm xã hội một lần thì tôi sẽ được hưởng bao nhiêu?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng được 10 năm ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

"a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

Về mức hưởng số tiền BHXH bạn được hưởng sẽ được tính theo công thức sau:

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, để tính được mức bảo hiểm xã hội một lần mà bạn được hưởng, bạn sẽ tính theo các bước sau:

Bước 1: Tính tổng số năm tham gia bảo hiểm xã hội của bạn, với cách tính như sau:

Tính tổng số năm trong giai đoạn trước năm 2014: tức là tính đến hết tháng 12 năm 2013, có tổng thời gian tham gia là bao nhiêu tháng, bạn tính tròn năm, số tháng lẻ sẽ chuyển sang giai đoạn sau năm 2014.

Tính tổng số năm tham gia bảo hiểm xã hội từ giai đoạn từ năm 2014 trở đi: tính tổng các tháng tham gia bảo hiểm xã hội cộng với số tháng lẻ từ giai đoạn trước năm 2014 chuyển sang. Sau đó, tính tròn năm, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Bước 2: Tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Vậy:

Mức bình quân tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

:

Tổng số tháng tham gia bảo hiểm xã hội

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành dưới đây:

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH bắt buộc:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,50

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,96

2,73

2,54

2,35

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mức điều chỉnh

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

1,00

Bước 3: Tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

=

1,5 tháng x tổng số năm trước 2014+ 02 tháng x tổng số năm từ năm 2014 trở đi

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Bạn có thể thực hiện các bước trên để tính được mức bảo hiểm xã hội mà bạn được hưởng.

>> Xem ngay: Thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần?

3. Điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Trả lời:

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ 06 trường hợp người tham gia BHXH được nhận BHXH 1 lần, cụ thể:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

- Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;

- Người tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng

>> Xem ngay: Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần và điều kiện hưởng BHXH một lần theo quy định hiện nay?

4. Hồ sơ xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần khi rút sổ ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ rút BHXH 1 lần bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần

- Đối với người ra nước ngoài định cư, phải có thêm bản sao được công chứng, chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam;

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài;

+ Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

(Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có công chứng, chứng thực)

- Đối với người đang mắc bệnh nguy hiểm tới tính mạng phải có thêm trích sao hồ sơ bệnh án.

>> Luật sư trả lời: Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

>> Tham khảo ngay: Hệ số trượt giá điều chỉnh tiền lương tính bảo hiểm xã hội một lần được xác định như thế nào?

5. Thời hạn và cơ quan giải quyết chế độ BHXH 1 lần

Trả lời:

- Thời gian giải quyết hồ sơ BHXH 1 lần

Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người đủ điều kiện hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả bảo hiểm cho người lao động.

- Nơi lĩnh BHXH 1 lần

Theo khoản 2 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH, để được hưởng BHXH 1 lần, người có nhu cầu nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan BHXH tỉnh (trong trường hợp BHXH được phân cấp giải quyết hưởng BHXH 1 lần) tại nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

BHXH là một trong những chính sách an sinh xã hội lâu dài, chính vì vậy, trừ trường hợp bất khả kháng, người tham gia nên cân nhắc việc nhận BHXH 1 lần để đảm bảo cuộc sống về sau. Xem ngay: Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê