- Công ty thường xuyên trả chậm lương cho chúng em: Công ty quy định là ngày 10 trả lương cho nhân viên part time mà có lúc ngày 12 rồi mà vẫn chưa có. Công ty quy định những nhân viên làm lương trên 2 triệu sẽ bị trừ thuế số tiền vượt trên 2 triệu đó, trong khi đó chúng em vẫn chưa có mã số thuế cho em hỏi như vậy là đúng hay sai theo quy định của pháp luật ?

Mong được luật sư giải đáp.

>> Luật sư tư vấn doanh nghiệp, luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

2. Nội dung giải đáp

Theo căn cư tại Điều 25 điểm i khoản 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân về khấu trừ thuế đối với một số trường hợp như sau:

"i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."

Vây, nếu bạn làm việc cho công ty với hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà thu nhập từ 2triệu đồng trở lên/tháng thi bạn phải nộp thuế là 10% trên thu nhập đó. Tuy nhiên nếu đây là công việc duy nhất có thu nhập chịu thuế mà ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của bạn sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức khấu trừ thuế thì bạn làm cam kết gửi công ty để công ty trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế của bạn.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

2. Tìm hiểu quy định của pháp luật về thuế môn bài ?

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp các quy định của pháp luật về thuế trong đó có quy định về thuế môn bài:

Tìm hiểu quy định của pháp luật về thuế môn bài ?

Trả lời:

Quy định tại Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành như sau:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

3. Mua loa về hát có phải đóng thuế môn bài không?

Tôi có 1 bộ loa máy thỉnh thoảng cho cá nhân tổ chức tiệc trong xóm thuê.Không thường xuyên. Vậy tôi phải đóng thuế môn bài hay không? .Mong luật sư cho tôi biết với . Xin cảm ơn.!

Căn cứ Nghị định 39/2007/NĐ-CP thì những trường hợp sau đây không cần đăng ký kinh doanh:

" Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, một số từ ngữ đ­ược hiểu nh­ư sau:

1. Cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyếnlàhoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

2. Kinh doanh l­ưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định."

Như vậy, trong trường hợp này, bạn cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Mức thuế phải nộp được áp dụng theo quy định nêu trên

4. Mở tiệm tóc có phải đăng ký kinh doanh không?

Xin chào luật sư Minh Khuê. Em có mở tiệm cắt tóc và chỉ làm một mình, chổ em làm là ở đầu hẻm, từ trước tới giờ em không có đăng ký kinh doanh ( em đã làm được 18 năm rồi, em ở Biên Hòa, Đồng Nai ), nhưng vẫn bị đội thuế ở phường thu thuế môn bài hàng năm, năm đầu là 50.000đ, rồi tăng lên từ từ là 100.000đ, 200.000đ, 300.000đ và 2 năm gần đây là 500.000đ, mới đây em nhận được giấy báo nộp thuế môn bài là 1.000.000đ, em đọc thông tin trên mạng thì em biết nghề của em không cần đăng ký kinh doanh và không phải đóng thuế môn bài, vậy xin luật sư cho em biết trường hợp của em như thế nào là đúng, rất mong luật sư tư vấn giúp cho em, xin cám ơn.

Trường hợp của bạn thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh như sau:

"đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;"

Vậy trường hợp của bạn thuộc đối tượng không cần phải đăng ký kinh doanh, vì thế yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký kinh doanh của anh là trái với quy định của pháp luật.

Về thuế khoán: Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định:

"Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm."

Vậy trường hợp nếu doanh thu 1 năm của bạn chưa đạt ngưỡng 100 triệu đồng/năm vậy bạn thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT và thuề TNCN.

Về thuế môn bài: Bạn có nghĩa vụ nộp thuế môn bài theo bậc quy định

5. Cửa hàng sửa chữa điện thoại đóng thuế môn bài như thế nào?

Chào luật sư, luật sư có thể cho tôi hỏi. Tôi có một cửa hàng sửa chữa điện lạnh và tôi có bán một số đồ điện lạnh. Tôi có nộp thuế môn bài nhưng một số ngày gần đây cán bộ thuế đang bắt tôi đóng thuế mà tôi chưa biết là phải đóng thuế gì nữa. Mong luật sư có thể giải đáp giúp tôi. Cảm ơn luật sư!

Ngoài thuế môn bài được quy định nêu trên thì hộ kinh doanh cá thể cần nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:

Thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau: Theo Điều 2 Luật Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế:

Điều 2

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”.

Như vậy, hộ kinh doanh cá thể sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập kinh doanh có doanh thu kể từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

-Thuế giá trị gia tăng:

Theo khoản 25 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, hộ kinh doanh cá thể có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.

Việc xác định hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế.

Hiện nay, hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn thì cũng phải nộp thuế dựa trên doanh thu phát sinh từ hóa đơn

Theo điểm 1.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/BTC quy định “Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn”. Như vậy, theo tinh thần của quy định pháp luật này thì hộ kinh doanh của bạn có sử dụng hóa đơn quyển thì có 02 khoản doanh thu, một là doanh thu không xuất hóa đơn và hai là doanh thu xuất hóa đơn. Theo đó hàng tháng hộ kinh doanh của bạn phải nộp thuế khoán cho khoản doanh thu không xuất hóa đơn và khoản thuế căn cứ vào doanh thu ghi trên hóa đơn.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2021 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Giảm thuế là như thế nào?

Trả lời:

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Câu hỏi: Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là như thế nào?

Trả lời:

Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế.

 

Câu hỏi: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là như thế nào?

Trả lời:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản nhận thừa kế.