Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Nguyễn Minh

Nguyễn Minh là một hãng Taxi chất lượng cao, giá thành lại rất phù hợp với người Hà Nội có mức thu nhập trung bình. Trong những năm tới cùng với sự phát ...

Công ty Luật Minh Khuê chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2018

Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê có cơ cấu hoạt động của các phòng ban khá rõ ràng. Ngoài các phòng ban chức năng của một doanh nghiệp thông ...

Nguyễn Thảo Hương -Chuyên viên pháp lý Phòng Hỗ trợ khách hàng

Bà Nguyễn Thảo Hương là Cộng tác viên Phòng Hỗ trợ khách hàng, là người hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho khách hàng qua tổng đài, và trả lời email dưới hình thức ...

Nông Thị Thúy Vân - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Nông Thị Thúy Vân là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Nông Thị Thúy Vân ...

Ms. Nguyễn Thanh Hằng - Chuyên viên tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

Ms. Nguyễn Thanh Hằng là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ms. Nguyễn Thanh ...

Bùi Thị Điệp – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ms. Bùi Thị Điệp là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ms. Bùi Thị Điệp tham ...

Nguyễn Thị Thu Nga- Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Nguyễn Thị Thu Nga là chuyên viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Nguyễn ...

Dịch vụ nổi bật