Lê Thị Thủy - Nhân viên Công ty Luật Minh Khuê

Bà Lê Thị Thủy, hiện đang công tác tại Phòng Sở hữu trí tuệ - Công ty Luật Minh Khuê. Là một trong những chuyên viên phụ trách chính hồ sơ liên quan đến thủ ...

Lê Thanh Huyền - Nhân viên Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ms. Lê Thanh Huyền là cộng tác viên hỗ trợ tư vấn pháp luật, hiện đang công tác tại phòng hỗ trợ khách hàng, thực hiện công việc tư vấn pháp lý về các lĩnh ...

Hoàng Thị Bích Phương - Nhân viên Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Hoàng Thị Bích Phương hiện đang làm việc tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê trực tiếp thực hiện công việc hỗ trợ pháp luật cho khách hàng qua tổng đài tư ...

Trần Dinh - Nhân viên Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Bà Trần Thị Dinh là chuyên viên hỗ trợ và giải đáp khách hàng tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê, tham gia hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng qua só máy ...

Hoàng Văn Nhất - Nhân viên Công ty Luật Minh Khuê

Ông Hoàng Văn Nhất là chuyên viên tư vấn của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Ông Hoàng Văn Nhất tham gia hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về các vấn đề có liên ...

Phạm Thị Phương Thanh - Luật sư tại Công ty Luật Minh Khuê

Bà Phạm Thị Phương Thanh Luật sư tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại Phòng Doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Bà Phạm Thị Phương Thanh tham ...

Trần Thị Hoàn - Nhân viên Công ty Luật Minh Khuê

Bà Trần Thị Hoàn là cộng tác viên tư vấn pháp luật hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Sau đây là một số thông ...

Bùi Dự - Luật sư tập sự tại Công ty Luật Minh Khuê

Mr. Bùi Dự là chuyên viên tư vấn pháp lý làm việc tại Phòng hỗ trợ khách hàng của công ty Luật TNHH Minh Khuê. Mr. Bùi Dự thực hiện công việc tư vấn pháp lý ...

Phạm Thị Nhung - Nhân viên Công ty Luật Minh Khuê

Bà Phạm Thị Nhung, hiện đang công tác tại Phòng doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê. Là một trong những chuyên viên phụ trách chính hồ sơ liên quan đến ...

Bùi Thị Nhung - Luật sư tại Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật sư Bùi Thị Nhung là chuyên viên hỗ trợ pháp lý hiện đang công tác tại bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Tham gia, hỗ trợ giải ...

Lưu Tý - Nhân viên Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Ông Lưu Tý là chuyên viên pháp lý công tác tại phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê. Phòng hỗ trợ khách hàng Công ty Luật TNHH Minh Khuê là ...