Luat Minh Khue

Giới thiệu về Luật Minh Khuê

Giới thiệu về Công ty luật Minh Khuê bao gồm: Hồ sơ năng lực, đội ngũ luật sư, mô hình tổ chức và các thông tin về hoạt động của công ty, đối tác, khách hàng:

Tập huấn kiến thức luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê tháng 1/2017

Tập huấn kiến thức luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê tháng 1/2017
Công ty luật Minh Khuê luôn chú trọng để cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất. Để thực hiện được mục tiêu này, một trong những hoạt động thường xuyên của công ty là tổ chức tập ...

Buổi tập huấn chuyên môn về Sở hữu trí tuệ tại Công ty luật Minh Khuê tháng 12 năm 2016

Buổi tập huấn chuyên môn về Sở hữu trí tuệ tại Công ty luật Minh Khuê tháng 12 năm 2016
Đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và mỗi cá thể trong doanh nghiệp đó nói riêng, việc xây dựng và nâng cao kỹ năng chuyên môn được đánh giá là yếu tố quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả trong ...

Dịch vụ nổi bật