Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế Công ty Luật Minh Khuê. 

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời :

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về công ty Luật Minh Khuê , với những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau :

Căn cứ pháp lý:

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Nội dung tư vấn:

 Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản.

3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu tư vốn

5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

c) Thu nhập từ trúng thưởng

10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

20


0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

2

Trong trường hợp của bạn :

1. Gia đình bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá 800 triệu có thấp hơn mức giá do UBND cấp tỉnh ban hành không?
2. Bạn có thấy thông báo của chi cục thuế liệt kê những khoản nào không?

Tổng các loại thuế và phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

1. Thuế thu nhập cá nhân = 2% giá trị chuyển nhượng.

2. Lệ phí trước bạ = 0.5% giá trị chuyển nhượng.

3. lê phí cấp sổ, xác minh = 0.15% giá trị chuyển nhượng.

Mặt khác, giá để tính thuế sẽ áp dụng như sau: Nếu giá thỏa thuận trên hợp đồng thấp hơn giá khung nhà nước thì sẽ áp bằng giá khung nhà nước quy định cho bất động sản đó, trường hợp giá thỏa thuận cao hơn giá khung của nhà nước thì áp dụng theo thỏa thuận. Trong trường hợp bạn đưa ra, có thế khung giá đất chỗ bạn cao hơn 800 triệu nên mức đóng sẽ cao.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế