BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn BC26/AC)

 

Mẫu số: BK01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 153/2010/TT-BTC ngày

28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

1. Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................

2. Mã số thuế:...............................................................................................................

3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: ..................................................................

 

STT

Tên loại hoá đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hoá đơn

Số lượng

Từ số

đến số

 
 

I

HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

 

1

Hoá đơn giá trị gia tăng

01GTKT2/001

AA/11T

100,000

1

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): .................................

 

........., ngày.........tháng.........năm......... 

                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Xử phạt khi sử dụng hóa đơn bị cưỡng chế ? Những trường hợp nào doanh nghiệp bị cưỡng chế ?

Ghi chú:

Dùng cho các trường hợp phải quyết toán hoá đơn

-----

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật tài chính, thuế và ngân hàng

>> Xem thêm:  Dịch vụ kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho cá nhân, doanh nghiệp