Một số hình ảnh sinh hoạt nội bộ của Công ty trong buổi tất niên tổng kết năm tài chính 2013 - Công ty luật Minh Khuê:

Công ty luật Minh Khuê - Ảnh tập thể công ty

Công ty luật Minh Khuê - Nâng cốc 2013

(Công ty luật Minh Khuê nâng cốc chúc mừng những thành công đã đạt được trong năm 2013)

Chúc mừng năm mới 2014

(Công ty luật Minh Khuê đón chào năm mới 2014 - Mã đáo thành công)

Đội ngũ nam nhân viên - Công ty luật Minh Khuê

(Đội ngũ nam nhân viên - Công ty luật Minh Khuê)

Đội ngũ nữ nhân viên - Công ty luật Minh Khuê

(Đội ngũ nữ nhân viên - Công ty luật Minh Khuê)

Phương Dung

(Ms: Phương Dung - Phiên dịch/Trợ lý luật sư điều hành)

Nguyễn Duyên và Hồng Yến

Ms Hồng Yến - Chuyên viên tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ

(Ms Hải Yến - Chuyên viên tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ)

Mr Tiến Anh

(Mr Tiến Anh - Chuyên viên tư vấn luật Doanh nghiệp/Giấy phép)

Mr Tiến Anh - Lấy thịt đè người

(Mr Tiến Anh - Lấy thịt đè người)

Mr Ngọc - Đẹp trai nhất nhóm

(Mr Ngọc - Đẹp trai nhất nhóm)

Mr Ngọc - Chuyên viên tư vấn pháp luật doanh nghiệp

(Mr Ngọc - Chuyên viên tư vấn pháp luật doanh nghiệp)

Nguyễn Duyên - Phòng hỗ trợ khách hàng

Miss Nguyễn Duyên

(Hồng Duyên - Phòng hỗ trợ khách hàng)

Miss Thu & Diệu Linh

Thu Cúc

(Miss Cúc - Phòng hỗ trợ khách hàng)

Miss Thu & Linh

Miss Thu & Diệu Linh

(Miss Thu - Phòng hỗ trợ khách hàng)

Miss Diệu Linh

Miss Diệu Linh

(Miss Diệu Linh - Phòng hỗ trợ khách hàng)

Mr Trí & Mr Long

Mr Trí

Mr Hữu Trí - Chuyên viên hỗ trợ phòng Sở Hữu Trí Tuệ

(Mr Hữu Trí - Phòng hỗ trợ khách hàng)

Lê Tô Minh Khuê

Mèo con ăn vạ

(Mèo con Minh Khuê có sở trường ăn vạ - 20 năm nữa cháu sẽ tốt nghiệp trường luật)

Chúc mừng năm mới 2014!!!

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-----------------------------------------------------------

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG:

Khóa 1: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 1;

Khóa 2: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kĩ năng thực tiễn khóa 2;

Khóa 3: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 3;

Khóa 4: Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 4;

Khóa 5: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn khóa 5;

Khóa 6: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa kỹ năng tư vấn pháp luật thực tiễn khóa 6;

Khóa 7: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa kỹ năng thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật khóa 7;

Khóa 8: Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ năng thực tiễn hoạt động tư vấn pháp luật khóa 8.