Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn và hỗ trợ với bạn như sau:

Thứ nhất về thời giờ làm việc bình thường

" Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành."

Theo đó người sử dụng lao động có thể quy định thời gian làm việc theo giờ, ngày hoặc thời gian làm việc theo tuần.

Nếu quy định thời gian làm việc theo ngày thì thời gian làm việc tối đa trong một ngày là 8 giờ; nếu quy định thời gian làm việc theo tuần thì thời gian làm việc tối đa trong một ngày là 10 giờ nhưng đều phải đảm bảo không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Thứ hai về thời giờ làm thêm 

Người sử dụng lao động chỉ có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ nếu được sự đồng ý của người lao động. Thời gian làm thêm giờ phải đảm theo quy định như sau:

" Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Như vậy người sử dụng lao động phải đảm bảo số giờ làm thêm của người lao đông không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm

Nếu công ty quy định làm theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày

Một số công việc mà người sử dụng lao động được yêu cầu người lao động làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm trong những trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về cách tính chế độ khi người lao động nghỉ hưu ?

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản; 

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; 

- Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn. 

Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương. 

Thứ ba về thời giờ nghỉ ngơi

Về thời gian nghỉ trong giờ làm việc được quy định trong Bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động."

Theo đó ít nhất một ngày làm việc 8h người lao động phải được nghỉ 30 phút. Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục, người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động 

Thưa luật sư, xin hỏi:em là công nhân của công ty điện tử. từ trước tới giờ HDLD của em là 48h/tuần...tức là em phải làm việc 8h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7.số giờ làm việc thêm ( ngoài 8h làm việc trong HDLD thì sẽ được tính tăng ca hệ số x 1.5 đối với ngày làm việc bình thường ( từ thứ 2 đến thứ 7 ) và hệ số x 2.0 đối với ngày nghĩ là ngày chủ nhật hàng tuần ).Nhưng giờ công ty ra luật mới là chúng em phải làm việc mỗi ngày 12h và làm 4 ngày nghĩ 2 ngày.Như vậy là chúng em phải làm luôn ngày chủ nhật mà không được tính tăng ca.và mỗi tháng công ty của em sẽ cộng thêm cho chúng em là 48h tăng ca x hệ số 1.5 là đúng hay sai?

Công ty bạn có thể yêu cầu thời gian làm việc tối đa trong một ngày bao gồm cả thời giờ làm việc bình thường và thời giờ làm thêm là 12h được. Tuy nhiên vẫn phải phân biệt thời giờ làm việc bình thường là bao nhiêu giờ và thời giờ làm thêm là bao nhiêu giờ, như vậy mới có thể xác định được thời gian làm việc mà công ty quy định là đúng hay sai.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Phụ cấp bồi dưỡng cho người lao động làm tăng ca đêm luật quy định như thế nào?

>> Xem thêm:  Tư vấn các quy định mới của bộ luật lao động năm 2012?