Luật sư tư vấn:

1. Việc lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ phải tuân thủ quy định nào ?

Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

1.    Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống, sau đó chọn mục "Hàng hóa" hoặc "Xây lắp" hoặc "Dịch vụ phi tư vấn" tương ứng để lập E-TBMT và các nội dung khác của E- HSMT.

2.    Sau khi lập xong E-HSMT, bên mời thầu in E-HSMT trình chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E- HSMT trên Hệ thống và bản E-HSMT mà chủ đầu tư phê duyệt.

3.    Trường hợp cần sửa đổi E-HSMT, bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư.

4.    Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong íĩle đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.

Riêng quy trình lập và phê duyệt E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT.

 

2. Quy định về việc đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu quá mạng theo phường thức một giai đoạn một túi hồ sơ ?

1.    Việc đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống.

2.    E-HSMT được phát hành miễn phí từ thời điểm đăng tải E-TBMT trên Hệ thống. Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 10 ngày đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi và 05 ngày làm việc đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, kể từ ngày đầu tiên đăng tải E-TBMT lên Hệ thống.

Khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn, thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành E-TBMT lên Hệ thống.

 

3. Nếu muốn sửa đổi, làm rõ E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì bên mời thầu, nhà thầu phải làm gì ?

1.   Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyêt đinh sửa đổi E- HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và íĩle đính kèm). Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

2.   Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Nội dung làm rõ E-HSMT được bên mời thầu đăng tải lên Hệ thông. Trường hợp sau khi làm rõ dẫn đến sửa đổi E-HSMT thì việc sửa đổi thực hiện theo quy định tại khoản 1.

3.   Hệ thống gửi thông báo sửa đổi E-HSMT, nội dung làm rõ E-HSMT tới địa chỉ email của nhà1 thầu đã nhấn nút "theo dõi" trong giao diện của E-TBMT trên Hệ thông. Nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi, làm rõ E-HSMT trên Hệ thông để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đấu thầu, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)