Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo lãnh ngân hàng"

bảo lãnh ngân hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo lãnh ngân hàng.

Hợp đồng khoán việc được quy định như thế nào?

Hợp đồng khoán việc được quy định như thế nào?
Hợp đồng khoán việc là văn bản ký kết về việc làm giữa 2 bên: nhận khoán và giao khoán. Bên được khoán sẽ nhận yêu cầu công việc và tiền công tương ứng theo thỏa thuận, bao gồm thù lao trả cho người thực hiện công việc và các chi phí khác như dụng cụ

Quy định về bảo lãnh, hậu quả của việc bảo lãnh

Quy định về bảo lãnh, hậu quả của việc bảo lãnh
Bảo lãnh là việc người thứ ba ( bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền ( bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ ( bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Mẫu cam kết bảo lãnh thanh toán và mẫu hợp đồng bảo lãnh

Mẫu cam kết bảo lãnh thanh toán và mẫu hợp đồng bảo lãnh
bảo lãnh thanh toán là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện các nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hay thực hiện không đúng, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khi đến hạn.

Bảo lãnh ngân hàng là gì? Quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng?

Bảo lãnh ngân hàng là gì? Quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng?
Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thờ hạn mà bên được bão lãnh không thực hiện hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ. Vậy bản chất của Bảo lãnh ngân hàng là gì? Pháp luật quy định về bảo lãnh ngân hàng như thế nào?

Tìm hiểu bản chất của biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba và biện pháp bảo lãnh trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng

Tìm hiểu bản chất của biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba và biện pháp bảo lãnh trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng
Bài viết này muốn giới thiệu đến người đọc bản chất pháp lý của biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản của bên thứ ba và biện pháp bảo lãnh áp dụng trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD). Bạn đọc lưu ý khi có quan hệ tín dụng với ngân hàng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bảo lãnh tín dụng đầu tư là gì? Quy định pháp luật về bảo lãnh tín dụng đầu tư của Ngân hàng phát triển Việt Nam?

Bảo lãnh tín dụng đầu tư là gì? Quy định pháp luật về bảo lãnh tín dụng đầu tư của Ngân hàng phát triển Việt Nam?
Bảo lãnh tín dụng đầu tư là gì? Điều kiện để được ngân hàng phát triển Việt Nam bảo lãnh tín dụng đầu tư được quy định như thế nào? Hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng đầu tư gồm những giấy tờ gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và làm rõ trong bài viết dưới đây:

Hợp đồng bảo lãnh tín dụng đầu tư? Thực hiện hợp đồng bảo lãnh và quyền nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh tín dụng đầu tư là gì?

Hợp đồng bảo lãnh tín dụng đầu tư? Thực hiện hợp đồng bảo lãnh và quyền nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh tín dụng đầu tư là gì?
Bảo lãnh tín dụng đầu tư là một trong những chức năng được phép của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Vậy pháp luật quy định như thế nào về Hợp đồng bảo lãnh tín dụng đầu tư? Thực hiện hợp đồng bảo lãnh tín dụng đầu tư ra sao? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp cụ thể dưới đây:

Phân tích quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

Phân tích quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng
Bảo lãnh ngân hàng là gì? Pháp luật quy định về bảo lãnh ngân hàng ra sao? Có điều gì còn vướng mắc? Quy định pháp luật về bảo lãnh vay vốn như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và giải đáp trong bài viết dưới đây:

Hình thức và nội dung của giao dịch bảo lãnh ngân hàng ?

Hình thức và nội dung của giao dịch bảo lãnh ngân hàng ?
Về phương diện hình thức, pháp luật quy định việc bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với khách hàng phải được lập thành văn bản. Các văn bản này có thể phải công chứng, chứng thực nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Phân tích các hoạt động của ngân hàng thương mại hiện nay ?

Phân tích các hoạt động của ngân hàng thương mại hiện nay ?
Thưa luật sư, Em là sinh viên kinh tế không tìm hiểu sâu được về luật ngân hàng. Em có câu hỏi mong được hướng dẫn "phân tích hoạt động ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật ngân hàng nước ta ?" Cảm ơn! Người hỏi: Nguyễn Thanh Phong (Bắc Giang).