Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo vệ quyền dân sự"

bảo vệ quyền dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo vệ quyền dân sự.

Thực tiễn công nhận và bảo vệ quyền dân sự: 28 năm chưa đòi được nhà cho thuê

Thực tiễn công nhận và bảo vệ quyền dân sự: 28 năm chưa đòi được nhà cho thuê
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 dự liệu Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có quyền xem xét lại các quyết định của chính mình, đây là một dạng cánh tay nối dài cho tình trạng xét xử không có điểm dừng và là thách thức lớn đối với niềm tin của người dân vào công lý và lẽ công bằng…