Luật sư tư vấn về chủ đề "Đạo luật"

Đạo luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đạo luật.

Nhà nước pháp quyền; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước

Nhà nước pháp quyền; Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nước
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "tôi muốn hỏi về nhà nước pháp quyền là gì? Bàn luận về vấn đề giới hạn và kiểm soát quyền lực của Nhà nước luôn là mục tiêu, là nguyên tắc tổ chức và vận hành hệ thống nhà nước trong nhà nước pháp quyền?..."

Các quy phạm "hiệu lực các đạo luật; độ tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự; tội phạm - hình phạt; và áp dụng nguyên tắc tương tự" giai đoạn 1955-1985

Các quy phạm "hiệu lực các đạo luật; độ tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự; tội phạm - hình phạt; và áp dụng nguyên tắc tương tự" giai đoạn 1955-1985
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về việc "xây dựng hệ thống các quy phạm "hiệu lực của đạo luật hình sự; độ tuổi bắt đầu chịu trách nhiệm hình sự; tội phạm và hình phạt; và việc áp dụng nguyên tắc tương tự" giai đoạn 1955-1985.

Thế nào là đạo luật hình sự, cấu tạo của đạo luật hình sự?

Thế nào là đạo luật hình sự, cấu tạo của đạo luật hình sự?
Đạo luật hình sự Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ban hành, quy định về tội phạm và hình phạt cũng như các chế định khác liên quan đến việc xác định tội phạm và hình phạt, đồng thời quy định nhiệm vụ và những nguyên tắc chung của luật hình sự Việt Nam.

Chế định đạo luật hình sự của hệ thống pháp luật hình sự thực định trong Phần chung Bộ luật Hình sự năm 2015

Chế định đạo luật hình sự của hệ thống pháp luật hình sự thực định trong Phần chung Bộ luật Hình sự năm 2015
Câu hỏi khách hàng: "Chế định đạo luật hình sự của hệ thống pháp luật hình sự thực định trong Phần chung Bộ luật Hình sự năm 2015 có sự tiến bộ và phát triển như thế nào? Luật sư hãy phân tích và giải thích thêm giúp tôi về kỹ thuật lập pháp của chế định xem còn những bất cập gì không?"

Tìm hiểu sơ lược “về các đạo luật của XIXÊRÔNG”

Tìm hiểu sơ lược “về các đạo luật của XIXÊRÔNG”
Chào công ty Luật Minh Khuê, em là sinh viên hiện tại em đang tìm hiểu về nhà nước pháp quyền, trong đó em có có đọc qua về XiXêRông , em muốn hỏi luật sư về một số tư tưởng về chính trị của Xixêrông. Xin cảm ơn luật sư!