Luật sư tư vấn về chủ đề "dự án đầu tư xây dựng"

dự án đầu tư xây dựng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dự án đầu tư xây dựng.

Quy định mới về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Quy định mới về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng. Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án ?

Quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án ?
Quy định về phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư như: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ? Cách thức lựa chọn chủ đầu tư dự án ? Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư ? sẽ được luật sư tư vấn, phân tích cụ thể:

Hướng dẫn áp dụng Luật Đất đai về điều kiện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng, trung tâm thương mại?

Hướng dẫn áp dụng Luật Đất đai về điều kiện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng, trung tâm thương mại?
Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi? Các trường của luật đất đai về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Tư vấn về đền bù cho phần diện tích đất bị thu hồi? Quy định về thu hồi phần đất nông nghiệp mà nhà nước chia và đền bù bằng đất dịch vụ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Quy định mới về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quy định mới về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng được Nhà nước quản lý theo những hình thức nhất định.