Luật sư tư vấn về chủ đề "đương sự"

đương sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đương sự.

Đương sự là gì ? Người tham gia tố tụng dân sự là gì ?

Đương sự là gì ? Người tham gia tố tụng dân sự là gì ?
Đương sự là cá nhân, pháp nhân tham gia tố tụng dân sự với tư cách là nguyễn đơn hoặc bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bài viết làm sáng tỏ khái niệm đương sự và người tham gia tố tụng dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay:

Nguyên tắc quyền tự định đoạt là gì ? Quy định về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo pháp luật hiện hành?

Nguyên tắc quyền tự định đoạt là gì ? Quy định về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo pháp luật hiện hành?
Tôn trọng sự tự do thỏa thuận và tự định đoạt của đương sự là một trong những nét đặc trưng của quan hệ dân sự và nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự là một trong những nguyên tắc đặc trưng của tố tụng dân sự nhằm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước các cơ quan tiến hành tố tụng. Bài viết xoay quanh vấn đề về nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự.

Đương sự và việc xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự

Đương sự và việc xác định tư cách của đương sự trong vụ án dân sự
Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự thì đương sự là chủ thể không thể thiếu. Trong tiếng việt “đương sự” được hiểu “là người, là đối tượng trong một sự việc nào đó được đưa ra giải quyết”. Như vậy theo nghĩa chung nhất thì đương sự chỉ là người, là đối tượng trong một vụ việc nào đó được đưa ra giải quyết trong cuộc sống hàng ngày.

Bác yêu cầu của đương sự trong vụ việc dân sư là gì ? Quy định về bác yêu cầu của đương sự trong vụ việc dân sự ?

Bác yêu cầu của đương sự trong vụ việc dân sư là gì ? Quy định về bác yêu cầu của đương sự trong vụ việc dân sự ?
Yêu cầu của đương sự là những điều mà đương sự đưa ra trong quá trình tố tụng, mong muốn toà án xem xét, giải quyết nhưng trong một số trường hợp Toà án sẽ không công nhận yêu cầu của đương sự. Bài viết xoay quanh vấn đề về bác yêu cầu của đương sự trong vụ việc dân sự.

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa
Vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Quảng Trị giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Q (người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Công D, người đại diện theo ủy quyền là ông Hồ Nghĩa A) với bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn T

Kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự định đoạt của đương sự

Kiến nghị nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự định đoạt của đương sự
Xuất phát từ việc thỏa thuận với nhau, thì để giải quyết tranh, các đương sự cũng có quyền lựa chọn và quyết định. Tố tụng dân sự là sự giải quyết các vụ việc dân sự bằng Tòa án. Làm rõ quyền tự định đoạt của đương sự cũng như cái cách mà Nhà nước bảo vệ và thực hiện quyền đó cho các chủ thể