Luật sư tư vấn về chủ đề "giảm nhẹ trách nhiệm hình sự"

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người cao tuổi phạm tội?

Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người cao tuổi phạm tội?
Theo quy định pháp luật, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và vì vậy, người già phạm tội vẫn bị truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên, với tính nhân đạo của pháp luật nước ta, trong ứng xử với người già phạm tội, pháp luật hình sự có một số quy định có tính nhân đạo.

Khi căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cần lưu ý gì?

Khi căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cần lưu ý gì?
Các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là một trong các căn cứ để quyết định hình phạt. Vậy khi dựa vào căn cứ này để quyết định hình phạt cần tuân thủ những nguyên tắc nào theo quy định của pháp luật? Luật Minh Khuê giải đáp trong bài viết sau đây: