Luật sư tư vấn về chủ đề "giảm nhẹ trách nhiệm hình sự"

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là gì?

Thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là gì?
“Thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải” là hai tình tiết hoàn toàn độc lập, tách rời nhau và không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải” là hai tình tiết có mối quan hệ biện chứng hữu cơ với nhau.

Trường hợp miễn trách nhiệm hình sự và miễn chấp hành hình phạt trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 2015

Trường hợp miễn trách nhiệm hình sự và miễn chấp hành hình phạt trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 2015
Câu hỏi khách hàng: "Luật sư hãy giúp tôi phân tích về một số quy phạm (chế định nhỏ) của chế định biện pháp tha miễn trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 2015, đó là: Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; miễn trách nhiệm hình sự và miễn chấp hành hình phạt?"...

Cơ cấu của Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1999)

Cơ cấu của Phần riêng Bộ luật Hình sự (năm 1999)
Câu hỏi của khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh khuê, tôi có câu hỏi liên quan đến hệ thống Phần riêng pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự (năm 1999), hệ thống này đã có sự phát triển như thế nào so với bộ luật trước đó?"

Xây dựng hệ thống các quy phạm Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn 1955-1985

Xây dựng hệ thống các quy phạm Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn 1955-1985
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các quy phạm: "Mục đích và hệ thống hình phạt; nguyên tắc quyết định hình phạt; những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng hình phạt; đặc xá; nguyên tắc xử lý về hình sự; miễn hình phạt và miễn trách nhiệm hình sự giai đoạn 1955-1985."

Khi căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cần lưu ý gì?

Khi căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cần lưu ý gì?
Các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là một trong các căn cứ để quyết định hình phạt. Vậy khi dựa vào căn cứ này để quyết định hình phạt cần tuân thủ những nguyên tắc nào theo quy định của pháp luật? Luật Minh Khuê giải đáp trong bài viết sau đây:

Những quy định chung về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Những quy định chung về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Trong phạm vi bài viết dưới đây của Công ty Luật Minh Khuê sẽ tập trung phân tích về những quy định chung xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bao gồm: Những cá nhân được coi là người dưới 18 tuổi phạm tội theo Bộ luật Hình sự và các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại
Các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là một trong những căn cứ quan trọng để Tòa án quyết định một mức hình phạt cụ thể đối với pháp nhân thương mại phạm tội nói riêng. Vậy các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng cho pháp nhân thương mại quy định thế nào?

Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên được quy định như thế nào?

Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên được quy định như thế nào?
Trong hai trường hợp: Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; trường hợp thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên cũng là một trong những trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự. Vậy hai trường hợp này quy định như thế nào?