Luật sư tư vấn về chủ đề "giảm nhẹ trách nhiệm hình sự"

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Khi căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cần lưu ý gì?

Khi căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt cần lưu ý gì?
Các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là một trong các căn cứ để quyết định hình phạt. Vậy khi dựa vào căn cứ này để quyết định hình phạt cần tuân thủ những nguyên tắc nào theo quy định của pháp luật? Luật Minh Khuê giải đáp trong bài viết sau đây:

Những quy định chung về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Những quy định chung về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Trong phạm vi bài viết dưới đây của Công ty Luật Minh Khuê sẽ tập trung phân tích về những quy định chung xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bao gồm: Những cá nhân được coi là người dưới 18 tuổi phạm tội theo Bộ luật Hình sự và các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại
Các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là một trong những căn cứ quan trọng để Tòa án quyết định một mức hình phạt cụ thể đối với pháp nhân thương mại phạm tội nói riêng. Vậy các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng cho pháp nhân thương mại quy định thế nào?

Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên được quy định như thế nào?

Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên được quy định như thế nào?
Trong hai trường hợp: Trường hợp rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; trường hợp thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên cũng là một trong những trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự. Vậy hai trường hợp này quy định như thế nào?

So sánh quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân của Việt Nam và các quốc gia khác ?

So sánh quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân của Việt Nam và các quốc gia khác ?
Theo quan niệm truyền thống, trách nhiệm hình sự được đặt ra cho người đã thực hiện hành vi bị pháp luật hình sự xác định là tội phạm. Trong đó, tội phạm được hiểu là thể thống nhất của bốn yếu tố mà chủ thể chỉ có thể là người có năng lực lý trí, năng lực ý chí và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn tội rửa tiền
Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành BLHS năm 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội trong TAND và để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm rửa tiền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội,